Kaupunginhallituksen päätökset 2.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

484. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

485. Pöytäkirjan tarkastajat

486. Käsittelyjärjestys

487. Lasten ja vanhemman välisten valvottujen tapaamisten kilpailuttaminen yhteishankintana
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

488. Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja Hämeenlinnan kaupungin edustaja kesäyliopiston neuvottelukuntaan
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

489. Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

490. Hämeenlinnan kaupungin edustajat Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 12.12.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi edustajiksi Sari Myllykankaan, Jarmo Vainion, Riikka Heleniuksen.

491. Edustajan nimeäminen Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Botond Vereb-Dérin ja varaedustajaksi Mika Einiön.

492. Sibeliuksen syntymäpäivän seppeleenlasku ja kaupungin tervehdys
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi tilaisuuteen edustajaksi Sari Raution.

493. Valtuustoaloite Pullerin tekonurmikentän käytöstä – Piia Olkinuora ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

494. Matkailuohjelman loppuraportti
Kenakkalan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Elinvoimaa Hämeeseen ry:n muutosesityksen vastinrahasta vuosille 2019-2020. Vuoden 2021 vastinrahasta päätetään erikseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

495. Kiinteistö Oy OP-Talon osakkeiden myynti Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

496. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

497. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

498. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

499. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista