Kaupunginhallituksen päätökset 20.1.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

16. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17. Pöytäkirjan tarkastajat

18. Käsittelyjärjestys

19. Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajien valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

20. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

21. Hankintasuunnitelma 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

22. Muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

23. Työllisyyden kuntakokeilu 2020-2022
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

24. Hallintosääntömuutos / työllisyyspalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

25. Ero luottamustoimista ja uuden jäsenen vaali / Mika Rintala
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

26. Lapsiperheiden palveluiden talouden tasapainottamista koskeva toimintasuunnitelma – seuranta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

27. Keskustan pysäköintiohjelman tarkistus, lisäys yhteiskäyttöautoista
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

28. Kaavoituskatsaus 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

29. Hämeensaari-kehityshanke / suunnittelualuevaraus
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

30. Kuntalaiskyselyn järjestäminen helmikuussa 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

31. Järjestöyhteistyö ja osallisuuden edistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

32. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle Kiinteistö Oy OP-Talon hankintaan ja peruskorjaukseen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

33. Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

34. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

35. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

36. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

37. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista