Kaupunginhallituksen päätökset 20.11.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 407 Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys 2023

Käsittelyn kuluessa Teppo Turja ehdotti Emmi Rantasen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Ehdotus ei saanut enempää kannatusta.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan liikenneselvityksen ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi suunnittelun lähtökohdaksi. Kaupunginhallitus korostaa, että varsinaisista investoinneista, linja-autoaseman sijainnista, mahdollisista keskistetyistä pysäköintiratkaisuista, ajoneuvoliikenteen katkaisuista tai muuttamisesta kävelykaduksi, päätetään erikseen kohteittain.

§ 408 Valtuustoaloite pysäköinnin mahdollistamiseksi pientaloalueilla – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto:

1. merkitsee oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 409 Hämeenlinnan uusi yleiskaava

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä yleiskaava 2050:n täydennetyt linjaukset ohjeellisena noudatettavaksi yleiskaavan laadinnassa. Kokouksessa tehtiin useita stilisointeja linjauksiin. Ne ovat nähtävissä pöytäkirjalta.
2. nimetä edustuksen yleiskaavatyön ohjausryhmään.

§ 410 Esitys luonnonsuojelualueiden perustamisesta (Hämeenlinna, Lammi; Paavola 109-559-21-7 ja Hakkala 109-512-3-380 sekä Padasjoki, Pirttilahti; Turva 576-410-3-664)

Kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksen Hämeen ELY-keskukselle luonnonsuojelualueiden perustamiselle liitekartoissa rajatuille kaupungin omistamille alueille.

§ 411 Hämeenlinnan kaupungin lausunto Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkosta

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 412 Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2024 presidentinvaalia varten

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanoa seuraavasti:
-Arttu Jokikota 1. vaalilautakuntaan (Keskusta) Mika Leppäsen tilalle.

§ 413 Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 13.11.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.