Kaupunginhallituksen päätökset 21.6.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

304. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

305. Pöytäkirjan tarkastajat

306. Käsittelyjärjestys

307. Kokouksen infot

308. Poikkeaminen 109-532-7-112, Liesontie 569, Lammi (Lammin Sahti), rantarakentaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

309. Poikkeaminen 109-425-1-7, Haansuonpolku, Vuorentaka, matkaviestintukiasema
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

310. Poikkeaminen, 109-535-3-3, Mulkolantie 330, rantarakentaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

311. Lapset SIB Hämeenlinna
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

312. Valtuuston vaalilautakunta 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

313. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ja vaali
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

314. Kaupunginvaltuuston kokousjärjestelyt 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

315. Nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen kaupunginvaltuuston kokouksiin
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

316. Kaupunginhallituksen toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

317. Tarkastuslautakunnan toimikausi ja jäsenten sekä varajäsenten vaali
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

318. Keskusvaalilautakunta 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

319. Kaupunkirakennelautakunta 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

320. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

321. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

322. Hämeenlinnan käräjäoikeuden lautamiehet 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

323. Jäsenten valitseminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

324. Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 ja 14.6.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

325. Aurauskaluston tieterät ja muut tieterät yhteishankintatuoteryhmäksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

326. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

327. Maaoikeuden päätös vesijätön lunastuksesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

328. Oikaisuvaatimus virkavalintaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

329. Kuntavaalien tulos
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

330. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2021 kuntavaaleista maksettavan palkkion vahvistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

331. Talousarviomuutokset vuodelle 2021, sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

332. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Keilakeskus Oy:n uudelle lainalle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

333. Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.5.2021 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

334. Tapahtuma- ja elämysstrategia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

335. Asemakaavan muutos, nro 2587, Vuorentaan koulu, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

336. Asemakaavan muutos nro 2582, Keskuskoulun ja Palanderin talon korttelit, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

337. Hämeenlinnan kaupungin lausunto Evon tiedekansallispuistosta

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon valmistelutyöryhmälle:

Evon tiedekansallispuiston perustamista koskeva esitys on mielenkiintoinen, mutta siinä on kriittisiä kohtia, jotka tulee huomioida. Asiasta päätettäessä on otettava huomioon seuraavat reunaehdot:

1. Kansallispuisto perustetaan vain valtion maille (huomioitu esityksessä, jossa myös kansallispuiston sisälle jäävät yksityismaat rajautuvat pois kansallispuistosta)

2. Kansallispuistoon ei tule liittää mitään ulkopuolista kansallispuistoon kuulumatonta reuna- tai suoja-aluetta tms.

3. Hämeen ammattikorkeakoulun metsäopetus turvataan ja sen kehittäminen mahdollistetaan (huomioitu aluerajauksessa)

4. Partiotoiminta (myös suurleirit) turvataan (huomioitu aluerajauksessa)

5. Puolustusvoimien toiminta Evon alueella turvataan vähintään nykyisessä laajuudessa

6. Helsingin yliopisto lisää toimintaansa Evon alueella

7. Korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä alueella lisätään suunnitelmallisesti

8. Virkistykseen ja matkailuelinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä mahdollistetaan ja lisätään, myös kansallispuiston aluerajauksen ulkopuolella

9. Metsästys Evon alueella turvataan

10. Hämeenlinnan kaupungin metsätalous Evon alueella turvataan

11. Maanomistajien etu turvataan

Hämeenlinnan edellyttää edellä mainittujen reunaehtojen toteutumisen turvaamisen tiedekansallispuiston perustamista koskevan lainsäädännön puitteissa.

Hämeenlinnan kaupunki korostaa, että em. asiat on ratkaistava asiaa valmisteltaessa. Ennen mahdollista kansallispuistopäätöstä on tehtävä vertailu retkeilyalueen ja kansallispuiston toiminnallisista ja taloudellista vaikutuksista yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kesken. Tämän jälkeen valmistellaan uusi kannanotto.

Mikäli päätös kansallispuistosta tehdään, Hämeenlinnan kaupunki on valmis osallistumaan Evon alueen kehittämiseen markkinoinnin, kaavoituksen ja infra- rakentamisen osalta erikseen päätettävällä tavalla.

Hämeenlinnan kaupunki pitää Evon tiedekansallispuiston perustamisen parhaimpana vaihtoehtona vaihtoehtoa 1.2 Punainen + lila alueet (4745 ha). Kaakkoisalueen raja on osiltaan Natura 2000 aluetta ja metsätietä. Rieskankämppä sijaitsee kansallispuiston alueen ulkopuolella.

Hämeenlinnan kaupunki edellyttää, että paikallisten toimijoiden (MTK, metsänhoitoyhdistykset, maanomistajat) esiin nostamat huolet ja näkökohdat tulee huomioida asiaan kuuluvalla vakavuudella ja ratkaista (mm. metsätalouselinkeinon harjoittamisen edellytysten turvaaminen, metsästykseen liittyvät kysymykset ja maanomistajien oikeusturva)

338. Linna Golf Oy:n maa-alueen myyminen ja kehittäminen
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

339. Lausuntopyyntö Pohjoismaisen työvoimapalvelumallista ja muutoksia resurssien käyttöön
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

340. Valtuustoaloite: Juhlavuutta Hämeenlinnan kaupungin itsenäisyyspäivään – vuosittainen juhlava lipunnostotapahtuma Hämeen linnaan – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

341. Valtuustoaloite: Hämeensaaren kaavallinen osoittaminen puurakentamiselle – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

342. Kanta-Hämeen tuleva hyvinvointialue – valmistelutoimielimen asettaminen ja jäsenten nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

343. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

344. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

345. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista