Kaupunginhallituksen päätökset 22.5.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 181 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 182 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 183 Käsittelyjärjestys

§ 184 Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivitystä ohjaavat perusoletukset ja tavoitteet, ja esitti ohjeistuksena sopimusluonnokseen vielä tehtävistä muutoksista seuraavasti:
– Kohta Nimitysvaliokunta perustettiin ja sen työjärjestys hyväksyttiin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.10.2021 muutetaan muotoon Nimitysvaliokunta perustettiin ja sen nykyinen työjärjestys hyväksyttiin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.10.2021.

Käsittelyn kuluessa Anne Laatikainen ehdotti Prabhakaran Ranjith Kumarin kannattamana, että osakassopimuksen kohdan 8 kohta
Yhtiöllä on Osakkaiden perustama ”Nimitysvaliokunta”, johon jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen, ja jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa.
Muutetaan muotoon
Yhtiöllä on Osakkaiden perustama ”Nimitysvaliokunta”, johon jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen, ja jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset sekä poliittiset voimasuhteet ja alueellinen edustavuus toteutuvat hallituksen kokoonpanossa.

Asiasta äänestettiin, muutosta kannattivat Laatikainen, Ranjith Kumar, Viitanen, Myllykangas, Kylliäinen ja Jussila. Pohjaehdotusta kannattivat Koskinen, Frank, Lehto, Ahonen, Suojala, Turja ja Rantanen. Näin ollen Laatikaisen ehdottamaa muutosta ei hyväksytty.

§ 185 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä huhtikuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 186 Houkutteleva Hämeenlinna -strategian seuranta

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 187 Valtuustoaloite: Kuukautistuotteita saataville koulujen WC-tiloihin / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistys- ja hyvinvointitoimialalle valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 30.11.2023 mennessä.

§ 188 Valtuustoaloite: Ystävyyskaupunki Ukrainasta osaksi Hämeenlinnan kansainvälistymistä ja kestävää tulevaisuutta / Sari Rautio ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen henkilöstö- ja hallintopalveluihin valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 30.11.2023 mennessä.

§ 189 Lausunto hallinto-oikeudelle ympäristöpäällikön valinnasta tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon valituksesta.

§ 190 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 191 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 192 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista