Kaupunginhallituksen päätökset 22.6.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

261. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

262. Pöytäkirjan tarkastajat

263. Käsittelyjärjestys

264. Lisäys hankintasuunnitelmaan 2020: Urologisten ja urogynekologisten tarvikkeiden hankinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

265. Yhteishankinta ja lisäys hankintasuunnitelmaan 2020: Avannehoitotarvikkeiden hankinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

266. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Matti Vuorisen.

267. Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / lausunto Hämeenlinnan kaupungin yhtymäkokousedustajalle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

268. Teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämistä koskevan puitesopimuksen rahoittaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

269. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön lainan korkoehtojen muutoksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

270. Hauhotalo Oy:n anomus koronaepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

271. Suomen Hopealinja Oy:n anomus koronakriisistä aiheutuvien ongelmien helpottamiseksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

272. Vuoden 2020 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.5.2020 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

273. Vuoden 2021 talousarvion kehys
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

274. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

275. Talouden tasapainotusohjelma, Taidemuseon toimistotilojen siirto
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

276. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

277. Hallintorakenteen tarkastelu ja seutuyhteistyön selvittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

278. Vuokravapautus kesäteatteri
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

279. Nuorisovaltuuston toimikauden 2019 – 2020 jatkaminen 31.12.2020 saakka
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

280. Valtuustoaloite: Kaupungin eri osien elinvoiman turvaaminen ja lisääminen – Juhani Lehto ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

281. Matkailuohjelman loppuraportti
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

282. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

283. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet