Kaupunginhallituksen päätökset 23.1.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 17 Käsittelyjärjestys

§ 18 Kokouksen infot

§ 19 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n strategia ja tilannekatsaus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 20 Fredrika Wetterhoff- säätiön hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 21 Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön sääntömuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 22 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön hallituksen jäsenen valinta

Esittelijän muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 23 Hallintosääntö 13.2.2023 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 24 Kaupunginhallituksen otto-oikeuden ulkopuolelle rajattavat päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 25 Eräiden rakennusten ja osakeomistusten tasearvojen arvonalentumiskirjaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 26 Ero luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden vaali / Kalliosaari Miia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi jäseneksi Sulevi Pellisen.

§ 27 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 28 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 29 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista