Kaupunginhallituksen päätökset 23.11.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

457. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

458. Pöytäkirjan tarkastajat

459. Käsittelyjärjestys

460. Kaupunginvaltuuston 9.11.2020 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

461. Vastaus Eduskunnan oikeusasiamiehelle Velssin asfalttiasemaa koskevasta suunnittelutarveratkaisusta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

462. Poikkeaminen 109-10-80-5, Koirakoulunkatu 3
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

463. Asemakaavamuutoksen ehdotus koskien S-market Jukolaa ja sen lähiympäristöä, ehdotuksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

464. Oikaisuvaatimus toimen täyttämisestä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

465. Henkilöstörakenteellisia muutoksia 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

466. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

467. Hämeen Virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen valinta sekä ohje kokousedustajalle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Jenna Kankaanpää ja varalle Prabhakaran Ranjith Kumar.

468. Ero luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali / Botond Vereb-Dér
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

469. Hämeenlinnan kaupungin edustajat Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 15.12.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajiksi Sari Myllykangas, Jarmo Vainio ja Riikka Helenius.

470. Niemistö-taidekokoelman tallettamista koskevan sopimuksen jatkaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

471. Valtuustoaloite: Selvitys kehittämis- ja strategiatoimintojen päällekkäisyyden poistamisesta – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

472. Hallintosääntö 1.1.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

473. Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n sidosyksikköaseman käyttöönotto
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

474. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

475. Hämeenlinnan kaupungin osallistuminen Kanta-Hämeen Kaikukortti-kokeiluun
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

476. Välivaiheen yhteistoimintamenettelyn tilanne
Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulosennuste vuodelle 2020 on selkeästi parantunut mm. saadun 2,6 m€ harkinnanvaraisen valtionosuuden johdosta ja tilinpäätösennuste on tämänhetkisen tilanteen pohjalta ylijäämäinen.
Kaupunginhallitus päättää, että
1. välivaiheen yt menettely päätetään eikä henkilöstön lomautuksia toteuteta.
2. käynnistetään vuotta 2021 koskevat YT-menettelyt, jotka perustuvat taloudellisiin syihin ja joiden tavoitteena ovat vuoden 2021 talousarviossa edellytetty 1,5 miljoonan euron henkilöstökulujen säästö. Vuoden 2021 talousarvio on 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi perusteena on aikaisempien vuosien alijäämä, jonka ennakoidaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan olevan vuoden 2020 lopussa n. 10 m€.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

477. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

478. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

479. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

480. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista