Kaupunginhallituksen päätökset 23.3.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

97. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

98. Pöytäkirjan tarkastaminen

99. Käsittelyjärjestys

100. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

101. Varhaiskasvatuksen rakenteellisten paikkojen tarve ja palveluverkon suunnittelu
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

102. Valtuustoaloite: Hämeenlinnasta lukemisen kärkikaupunki – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

103. Tonttien 109-20-155-1 ja 2 vuokrasopimuksen hyväksyminen Visamäessä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

104. YS-tontin 109-12-26-2 vuokra-ajan jatkaminen, Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö, Ilveskoti
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

105. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian välisen aiesopimuksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

106. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin anomus lainan lyhennysvapaan saamiseksi vuodelle 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

107. Valtionosuudet 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

108. Selonteko tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2019 sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

109. Option käyttö Hämeenlinnan kaupungin vakuutusten hankinnassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

110. Määräalojen ostaminen tiloista 109-417-1-30 ja 109-417-3-15 Moreenissa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

111. Valtuustoaloite: Suomen lipun erityisaseman vahvistaminen kaupungin kiinteistöissä – Teppo Turja ym
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

112. Henkilöstön työtehtävien järjestely ja mahdollinen lomauttaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

113. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

114. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

115. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista