Kaupunginhallituksen päätökset 23.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

355. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

356. Pöytäkirjan tarkastajat

357. Käsittelyjärjestys

358. Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

359. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta yhteishankintana
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

360. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

361. Asemakaava nro 2557, Kanakouluntie 1
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

362. Keskustavisio 2035
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

363. Työmarkkinatuen rakenteelliset ongelmat Hämeenlinnan seudun kuntien näkökulmasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

364. Maksujärjestelyn muutos / Portaan teollisuushalleja koskeva sopimus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

365. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n erääntyvä omistajalaina
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

366. Talousarviomuutos 2019, antolainasaamiset
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

367. Vuoden 2019 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.8.2019 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa että talouden tasapainottaminen ja kestävän talouden rakentaminen vaatii niin välittömiä kuin myös pitkäjänteisiä rakenteellisia toimenpiteitä.

368. Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttöä koskevassa asiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

369. Hiilineutraali Hämeenlinna – toimeenpano-ohjelman käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus lähetti ohjelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

370. Tiera Infrapalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

371. Valtuustoaloite: Hämeenlinnaan hyvä arki ihan kaikille – valtuustoryhmät yhteisesti
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

372. Valtuustoaloite: Esteetön Hämeenlinna on yhteinen etumme – Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

373. Valtuustoaloite: Hämeenlinnassa toimivien sopimuspalokuntien päivähälytysten korvauksien korottaminen – Tiia Nurminen ja Ville Honkasaari ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

374. Valtuustoaloite: Hävikkiruoan hyödyntäminen ruoka-aputoiminnassa – Vihreä valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

375. Valtuustoaloite: Hämeenlinnasta lukemisen kärkikaupunki – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

376. Kauppakeskus Linnan taideprojektikumppanuus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

377. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

378. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

379. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista