Kaupunginhallituksen päätökset 24.10.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 406 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 407 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 408 Käsittelyjärjestys

§ 409 Varavaltuutetun määrääminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 410 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 411 Vuoden 2022 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2022 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 412 Osallistava budjetointi vuonna 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti lisäksi, että teknisenä korjauksena osallistuva budjetointi termi korjataan osallistavaksi budjetoinniksi.

§ 413 Henkilöstön palkitseminen vuoden 2022 työstä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti suositella erityisesti hämeenlinnalaisten yritysten käyttämistä.

§ 414 Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2021 – 31.5.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 415 Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 416 Ranta-asemakaava nro 9038, Kiviranta 109-591-11-5, Niemelänranta 109-591-11-99 ja Niemelä 109-591-11-108, Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 417 Asemakaavan muutos nro 2591, Könnölänmäentie 13, Iittala, Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 418 MORE -moottoritieliittymän palveluiden aluekehityshankkeen kilpailutus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 419 Valtuustoaloite: Lupa ajaa maksutta – joukkoliikennekokeilu Hämeenlinnaan / Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 420 Valtuustoaloite: Veneilijöiden palvelut ja satamat Hämeenlinnassa / Mirka Soinikoski, Outi Bottas, Päivi Lilja ja Päivi Sieppi ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 421 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 422 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 423 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 424 Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.