Kaupunginhallituksen päätökset 24.5.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

Läsnäolijat

261. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

262. Pöytäkirjan tarkastajat

263. Käsittelyjärjestys

264. Kokouksen infot

265. Kaupunginjohtajan valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

266. Vuoden 2025 valtakunnallisten yrittäjäpäivien hakeminen Hämeenlinnaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

267. Kaupunginvaltuuston 10.5.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

268. Valtuustoaloite: Keskustan kehälinja palveluiden saavuttamiseksi – Piia Olkinuora, Kirsti Suoranta ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

269. Valtuustoaloite avantouintipaikan sijoittamiseksi Uimahallin rantaan – Helena Lehkonen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

270. Valtuustoaloite uimaopetuksen lisäämisestä – Sari Rautio ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

271. Valtuustoaloite: Ravintolayrittäjien tukeminen muuttamalla Raatihuoneenkatu terassikaduksi Kirkkorinteen ja Arvi Kariston kadun välillä 1.7 – 1.9.2021 – Vihreä valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

272. Valtuustoaloite: Hauhon veteraanimajan vuokravapaus palautettava – Antti Ahonen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

273. Valtuustoaloite Vauvan päivän vietosta – Timo Viitanen, Helena Lehkonen ja Veera Jussila ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

274. Valtuustoaloite: Kyläkouluun Hämeessä ilman rajoja
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

275. Hyvin Sanottu –hankkeen eteneminen Hämeenlinnassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

276. Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2021 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

277. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

278. Kuntavaalien ehdokasasettelu
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

279. Muutos vaalilautakuntiin ja -toimikuntaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

280. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.8.2021 alkaen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti lisäksi ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön lisätään kohdan 8.2 Ansionmenetyskorvauksen maksaminen loppuun lause Jos luottamushenkilö tekee työtä, jossa vapaan saaminen edellyttää palkatonta vapaata koko työvuorosta, luottamushenkilölle korvataan ansionmenetys koko työvuoron ajalta työnantajan todistuksen mukaisesti.

281. Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

282. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraporttit 1.1 – 30.4.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

283. Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tarkastuksista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

284. Työllisyyden tilannekatsaus ja kuntakokeilun aloitus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

285. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

286. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

287. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista