Kaupunginhallituksen päätökset 24.8.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

301. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

302. Pöytäkirjan tarkastajat

303. Käsittelyjärjestys

304. Asemakaava nro 2481 Hauhon koulu, kunnantalo ja kesätori, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

305. Pysäköintiohjelma: keskustan keskitetyn pysäköintiratkaisun edistäminen
Isosuon muutettu ehdotus:
1. toteaa, että keskusta-alueen kaavoitusta jatketaan aiempien päätösten mukaisesti.
2. toteaa, ettei P-torin rakentamispäätökselle ole edellytyksiä, koska yksityisten toimijoiden sitoumuksia ei ole saatu ja, koska koronaviruksen vaikutus kaupungin talouteen ja yksityisten toimijoiden hankkeiden käynnistymiseen on jäänyt avoimeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

306. Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2019 – 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

307. Vammaisneuvoston toimintakertomus kaudelta 1.6.2019-31.5.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

308. Valtuustoaloite: Juhlavuutta Hämeenlinnan syntymäpäivälle – vuotuinen alueellinen liputuspäivä kaupungin alueelle 19. tammikuuta – Antti Ahonen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

309. Hallinto-oikeuden päätös lupatarkastajan viran muuttamisesta lupavalvojan viraksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

310. Ketterimmät – Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman kokonaisuus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

311. Hämeenlinnan kantakaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluverkon suunnittelun päälinjat
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

312. Ero luottamustoimesta ja uuden varajäsenen vaali / Pipsa Häkkinen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

313. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön korkotukilainalle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

314. Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

315. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

316. Muutoksia vuoden 2020 talousarvioon
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

317. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

318. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

319. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

320. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista