Kaupunginhallituksen päätökset 25.4.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 181 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 182 Käsittelyjärjestys

§ 183 Omistajan ennakkokanta: Aulangon Kylpylä Oy – neuvottelut vuokrasopimuksen uusimisesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 17 ja 20)

§ 184 Vuoden 2022 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.3.2022 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 185 Hämeenlinna 2023 organisaation valmistelu

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 186 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 187 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 188 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista