Kaupunginhallituksen päätökset 26.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

220. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

221. Pöytäkirjan tarkastajat

222. Käsittelyjärjestys

223. Kokouksen infot

224. Valtuustoaloite: Suunnitelma lähipalvelujen turvaamiseksi pitäjissä ja koko kantakaupungissa – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

225. Vuoden 2025 Power Cupin järjestäminen Hämeenlinnassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

226. Hämeenlinnan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

227. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus
Kenakkalan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että:

  1. Valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen 2017-2021
  2. Lautakunnat ottavat hyvinvointikertomuksen huomioon oman toimintansa kehittämisessä
  3. Hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 valmisteluprosessissa kuullaan lakisääteisten suunnitelmien valmistelussa niiden kohderyhmiä
  4. Hyvinvointikertomus lähetetään tiedoksi lakisääteisille neuvostoille, Hämeen ammattikorkeakoululle ja Koulutuskuntayhtymä Tavastialle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

228. Lausunto vankilan purkuluvasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

229. Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

230. Hämeenlinnan kaupungin edustajat Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 18.5.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajiksi Jarmo Vainion, Sari Myllykankaan ja Riikka Heleniuksen.

231. Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2021 kuntavaaleja varten
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

232. Hämeenlinnan kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että salkunhoitajille annetaan allokaatiomuutokselle siirtymäaikaa 30.11.2021 asti.

233. Konserniyhteisöjen hallitusten ulkopuolisten asiantuntijajäsenten valintaperiaatteet ja Kanta Logistiikka Oy:n hallituksen nimeämisvaltuudet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

234. Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.3.2021 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

235. Määräalan vuokraaminen Pullerilla Kiinteistöosakeyhtiö Hämeenlinnan Härkätie 23
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

236. Purkulupahakemus, Lammin pappilarakennus, Katariinantie 2
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

237. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

238. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

239. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista