Kaupunginhallituksen päätökset 26.8.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

323. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

324. Pöytäkirjan tarkastajat

325. Käsittelyjärjestys

326. Asemakaava nro 2543, Hätilän koulukeskus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy asemakaavan nro 2543
2. edellyttää, että hankevalmistelun yhteydessä varmistetaan riittävän kokoinen ulkoliikuntatila.

327. Hämeenlinnan keskustan kaupan palveluverkkoselvitys
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

328. Nuorisovaltuusto 1.9.2019 – 31.8.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

329. Edustajan nimeäminen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

330. Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Kirsti Suoranta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

331. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön Lammin hyvinvointikeskuksen rakentamislainalle
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

332. Valtuustoaloite: Asiakastyytyväisyysselvitys viranomaisten palveluista – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

333. Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

334. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

335. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista