Kaupunginhallituksen päätökset 27.11.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 421 Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta itäisen kantakaupungin osalta sekä hankinnan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden kilpailutuksen itäisen kantakaupungin osalta yhtenä kokonaisuutena.
2. hyväksyä liitteessä olevat ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden kyseessä olevan hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus.
3. hyväksyä hankintailmoituksen julkaisemisen joulukuussa 2023 tai tarvittaessa myöhemmin.
4. että hankinnan kilpailutusperiaatteisiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia hankintapäällikön päätöksellä.

§ 422 Poikkeaminen, palveluasuminen, Kikaristonkatu 3, Idänpää, 109-16-65-1

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Ilman naapurin suostumusta varastorakennus on sijoitettava vähintään 4 m päähän rajasta.
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

§ 423 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali / Outi Bottas

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää eron Outi Bottakselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.
2. valitsee maakuntavaltuustoon uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 424 Eronpyyntö maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali / Päivi Sieppi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää eron Päivi Siepille maakuntavaltuuston varajäsenyydestä.
2. valitsee maakuntavaltuustoon uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 425 Valtuustoaloite kaupungin eettisten ohjeiden päivittämisestä / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 426 Kuntalaisaloite: alueellisen toimielimen perustaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
1. kuntalaisaloitteessa esitettyä pitäjäneuvostoa ei perusteta.
2. tämä päätös annetaan kuntalaisaloitteen tekijöille tiedoksi vastauksena aloitteeseen.

§ 427 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa virat esitetyn mukaisesti.

§ 428 Saatavien poistaminen

Kaupunginhallitus päätti, että liitteessä esitetyt 570 170,71 euron saatavat poistetaan ja liikasuorituksena saadut 22 265,79 euroa tuloutetaan.

§ 429 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n Meijeritien uudisrakennuskohteen lainalle

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle Meijeritien uudisrakennuskohteen rahoittamista varten.

§ 430 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lämmitystapamuutoskohteiden lainalle

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle lämmitystapamuutoskohteiden rahoittamista varten. 

§ 431 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön asettaminen selvitystilaan

Kaupunginhallitus päätti

  1. osaltaan hyväksyä Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön hallituksen ehdotuksen säätiön asettamisesta purkamiseen tähtäävään selvitystilaan.
  2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön purkamisen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa ohjeena säätiölle, että selvitystila sekä säätiön purkaminen ja mahdollinen liikkeen luovutus tulee toteuttaa siten, että kaupunki vapautuu takausvastuustaan, eikä takaukseen annettua vakuutta jouduta ottamaan käyttöön.

§ 432 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien valinta ja ohjeistus yhtymäkokousedustajille

Kaupunginhallitus valitsi edustajiksi Janne Liukkosen, Satu Heinosen ja liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiaisen Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian 13.12.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen ja antaa yhtymäkokousedustajille ohjeen hyväksyä yhtymäkokouksen käsiteltävänä oleva vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2024 talousarvio.

§ 433 Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien valinta ja ohjeistus sekä yhtymähallituksen varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti

  1. valita Koulutuskuntayhtymän Tavastian yhtymähallitukseen varajäseneksi Kim Seppäsen.
  2. nimetä edustajiksi Koulutuskuntayhtymä Tavastian 14.12.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen Janne Liukkosen, Pekka Honkalan ja Sonja Aarnion.
  3. antaa omistajaohjauksen yksikölle oikeuden ohjeistaa nimettyjä yhtymäkokousedustajia tarpeen mukaan.

§ 434 Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti valita Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen jäseneksi Christer Brännkärrin toimikaudelle 2024-2025.