Kaupunginhallituksen päätökset 27.6.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 294 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia, yhtymäkokousedustajat

Valittiin:

Tuomas Koskinen
Jari Koskinen
Satu Heinonen

§ 295 Vuoden 2022 talous ja ennuste vuoden tuloksesta

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 296 Talouden tasapainottamistyön viitekehys 2022-2027

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen pienin tarkennuksin.

§ 297 Rava3Pro

Ehdotus hyväksyttiin

§ 298 Allekirjoitusoikeuden delegointi

Ehdotus hyväksyttiin

§ 299 Valtuustoaloite, Sotkanranta

Ehdotus hyväksyttiin

§ 300 Valtuustoaloite yhdenvertaisuuden edistämisestä

Ehdotus hyväksyttiin hylätyn palautusehdotuksen jälkeen.