Kaupunginhallituksen päätökset 27.9.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 449 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 450 Käsittelyjärjestys

§ 451 Kokouksen infot

§ 452 Menestyvä Hämeenlinna 2025 –strategiatyön käynnistäminen, toteuttaminen ja aikataulu
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 453 Hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 voimassaolon jatkaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 454 Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen ja valinta
Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4 esittelijän ehdotuksesta poiketen: Kaupunginhallitus päättää täydentää konserniohjausta Kiertokapula Oy:n osalta seuraavasti:

Hämeenlinna kutsuu osakaskokouksen uudelleen koolle valmistelemaan hallituksen nimittämistä. Osakaskokouksen tulee huolehtia hallituksen kokoonpanossa riittävän asiantuntemuksen, jatkuvuuden ja tasa-arvolain edellytysten lisäksi demokraattinen suhteellisuus ja vaalitulos, jos hallitukseen esitetään jäseniä poliittisin perustein.

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen osakaskokoukseen ja yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen.

Yhtiökokousta lykätään siihen asti, kunnes osakaskokous on ehditty pitää.

§ 455 Vuoden 2020 Arviointikertomus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 456 Systeemisen lastensuojelun toiminnanohjausjärjestelmä yhteishankintatuoteryhmäksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 457 Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 458 Poikkeaminen Voutilan Asevelikylässä, katualueet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 459 Linna Golf Oy:n maa-alueen myyminen ja kehittäminen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

§ 460 Lausunto Hämeen liitolle Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021–2024 luonnoksesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 461 Hämeenlinnan väestöennuste 2021-2040
Olli-Poika Parviaisen muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

  1. merkitä väestöennusteen tiedoksi,
  2. hyväksyä Hämeenlinnan väestönkasvun tavoitteeksi keskimääräinen 0,2 % vuotuinen kasvu,
  3. että lautakuntien ja muiden kaupungin toimielimien on huomioitava väestöennuste palvelutuotannon ja talouden suunnittelussa sekä aktiivisesti edistettävä ennusteen mukaisen tavoitteen saavuttamista,
  4. että väestöennuste on huomioitava strategiaprosessissa määritettävissä mittareissa ja tavoitteissa, sekä
  5. lähettää väestöennusten tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

    Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 462 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 463 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 464 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista