Kaupunginhallituksen päätökset 28.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

415. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

416. Pöytäkirjan tarkastajat

417. Käsittelyjärjestys

418. Tilausajopalveluiden hankinta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

419. Aurinkosähkövoimalat yhteishankintana
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

420. Kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä
Keskustelun kuluessa Airi Raitaranta ehdotti Mauri Ojamäen ja Antero Niemelän kannattamana, että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kuntalaisaloitteessa ehdotettu neuvoa-antava kansanäänestys järjestetään. Kansanäänestyksen lain vaatimista yksityiskohdista päätetään joulukuun 2019 valtuustossa.

Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi kättennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä Raitarannan ehdotusta kannatti 4 jäsentä (Raitaranta, Ojamäki, Niemelä ja Aaltonen) ja esittelijän ehdotusta 7 jäsentä (Suoranta, Viitanen, Rautio, Kallioinen, Arvio, Lehkonen, Leinikka)

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennen päätöksentekoa järjestetään tiedotustilaisuuksien sarja johon liitetään myös  gallupkysely. Tiedottamisessa ja viestinnässä on otettava mukaan vertailukaupunkien tiedot, kiinteistönomistajien tahtotila ja kaikki perustiedot P-torin rakentamisesta ja rahoitusmallista.

421. Valtuustoaloite perhepoliittisesta ohjelmasta
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. Valmistelu tulee tehdä yhdessä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja strategia- ja kehittämisyksikön kanssa seudullinen näkökulma huomioiden.

422. Tonttien luovutusmuodon muutoksia Äikäälässä, Sampo 3 -alueella ja Siiri 2 -alueella
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

423. Vanajanlinnan vaunuhallin myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

424. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle Mäyräntien kiinteistöjen hankintaan ja huoneistomuutoksiin
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

425. Vuoden 2019 käyttösuunnitelman muutos, konsernipalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

426. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2019 talousarvion muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

427. Talousarviomuutokset vuodelle 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

428. Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2019 käyttötalouteen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

429. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

430. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

431. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Levanto Lauri
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

432. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportti 1.1. – 31.8.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

433. Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

434. Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

435. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi
Kaupunginhallituksen päätös on luettavissa pöytäkirjalta 5.11.2019.

436. Talouden tasapainottaminen / Talouden tasapainottamisohjelma
Keskustelun kuluessa Satu Aaltonen ehdotti Kirsti Suorannan kannattamana, että kaupunginhallitus muuttaa kohdan Lammin lukion lakkauttaminen ja toimintojen yhdistäminen muihin lukioihin tulee selvittää tilalle Lukioiden toiminnot tulee selvittää maaliskuun 2020 loppuun mennessä yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.

Koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi kättennostoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä Aaltosen ehdotusta kannatti 6 jäsentä (Aaltonen, Ranjith Kumar, Viitanen, Suoranta, Niemelä, Arvio) ja esittelijän ehdotusta 5 jäsentä (Rautio, Lehkonen, Kallioinen, Raitaranta, Leinikka) . Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi äänin 6-5 Aaltosen ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen edellä mainitulla muutoksella. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että käynnistetään kokonaisvaltainen kaupungin hallintorakenteen ja seutuyhteistyön selvitys. Selvitys on tehtävä kesäkuun 2020 loppuun mennessä.