Kaupunginhallituksen päätökset 29.3.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

145. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

146. Pöytäkirjan tarkastajat

147. Käsittelyjärjestys

148. Kokouksen infot

149. Vanajanlinna Oy:n anomus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

150. Nuorisovaltuuston toimintakertomus syksy 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

151. Kirjastojen automaatit (lainaus- ja palautusautomaatit) sekä omatoimikirjastojärjestelmä yhteishankintatuoteryhmiksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

152. PL-tontin 109-26-147-5 vuokrasopimuksen hyväksyminen Sampo 2-alueelta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

153. Poikkeaminen, 109-10-87-14, Pikku-Parolantie 6 A, Hallin käyttötarkoituksen muutos liikuntatilaksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

154. Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennen Lukiokatu 4 myyntipäätöstä selvitetään kiinteistön käyttö matkailu- ja yrittäjyysnäkökulmasta huomioiden kustannusvaikutukset ja yhdenvertaisuus.

155. Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

  1. todeta, että vuoden 2021 talousarviossa on kirjattu tavoitteeksi edistää ranta-asumista kaavoituksen keinoin. Tavoite on merkittävä myös kaupungin elinvoiman kannalta.
  2. osaltaan hyväksyä ranta-asumisen periaatteet ja niihin liittyvän edullisuusvyöhykekartan käytettäväksi rantarakentamisen kaavavalmistelun lähtökohtina
  3. että periaatteiden tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan ja aluerajauksia tarkistetaan annetun palautteen sekä järjestelmästä saatujen kokemusten perusteella. Selvitys palautteesta ja saaduista kokemuksista tulee esittää kaupunginhallitukselle viimeistään tammikuussa 2022.
  4. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ranta-asumisen periaatteet ja niihin liittyvän edullisuusvyöhykekartan käytettäväksi rantarakentamisen kaavavalmistelun lähtökohtina

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

156. Hämeenlinnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys (CO2-raportti)
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

157. Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

158. Omistajan ennakkokanta: Hämeenlinnan Asunnot Oy – kiinteistön purkaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

159. Työvalmennussäätiö Luotsin tilintarkastajan valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

160. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

161. Kaupunginhallituksen lausunto virkavalintaa koskevasta valituksesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

162. Riihimäen kaupungin tukipyyntö Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

163. Kaupunginhallituksen evästykset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen 30.3.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

164. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon 2021-2023
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

165. Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

166. Vuoden 2021 valtionosuudet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

167. Terveydenhuollon Lifecare-asiakastietojärjestelmän kumppanuussopimukseen liittyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

168. Vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivien äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

169. Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2021 kuntavaaleja varten
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

170. Talouden tasapainottamisohjelma: Selvitys kotihoidon vaihtoehtoisista järjestämis- ja tuottamistavoista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

171. Säästöt toimistotiloista ja hallinnon toimintojen keskittäminen Wetterille
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

172. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

173. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

174. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista