Kaupunginhallituksen päätökset 29.4.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

183. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

184. Pöytäkirjan tarkastajat

185. Käsittelyjärjestys

186. Kaupunginvaltuuston 15.4.2019 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

187. Hämeenlinnan kaupungin edustajat ja evästykset Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 21.5.2019
Isosuon täydennys evästykseen: Samalla kaupunginhallitus painottaa poissaoloseurannan tehostamista.

Kaupunginhallitus valitsi edustajiksi Jarmo Vainion, Riikka Heleniuksen ja Sari Myllykankaan ja hyväksyi ehdotuksen.

188. Valtuustoaloite: Suomen lipun erityisaseman vahvistaminen kaupungin kiinteistöissä – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

189. Valtuustoaloite joustoluokkien perustamisesta Hämeenlinnaan – Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

190. Talo Oy Hämeen Suojan lainan maksusuunnitelman muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

191. Konsernirakenneuudistus – Aina Group Oyj:n osakkeiden myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

192. Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

193. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2018
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

194. Vuoden 2019 eduskuntavaalien tuloksen ilmoittaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

195. Erot luottamustoimista ja uusien jäsenien vaali
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

196. Tilojen 109-423-4-14, 109-423-4-17 ja 109-423-4-25 ostaminen Tertin ja Mäkelän alueilta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

197. Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja suunnatun osakeannin hyväksyminen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

198. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

199. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet