Kaupunginhallituksen päätökset 3.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

255. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

256. Pöytäkirjan tarkastajat

257. Käsittelyjärjestys

258. Tilintarkastajan raportti vuoden 2018 tarkastuksista
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

259. Pääomanpalautus Linnan Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastosta kaupungille
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

260. Valtuustoaloite: Kaunis Hämeenlinna näkyviin -maisemanhoitoprojekti – Vesa Kaloinen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

261. Ero luottamustoimista ja uuden jäsenen vaali / Susanna Hietanen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

262. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2019 europarlamenttivaaleista maksettavan palkkion vahvistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

263. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin toimintasuunnitelma ja asema kaupunkikonsernissa
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

264. Karjalaiset Kesäjuhlat 2019 Hämeenlinnassa
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

265. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportti 1.1. – 30.4.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

266. Linnan Kehitys Oy:n, Linnan Kiinteistökehitys Oy:n ja Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n hallitusten jäsenten nimeäminen ja yhtiöjärjestysten muutokset
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi jäseniä seuraavasti:
Linnan Kehitys Oy: Juha Kallioinen, Sari Myllykangas, Irma Taavela
Linnan Kiinteistökehitys Oy ja Hämeenlinnan Pysäköinti Oy: Anni Puntila, Jani Tikkanen, Jarkko Voutilainen

267. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

268. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

269. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

270. Assi-sairaalan aiesopimus
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

271. Hämeenlinnan kaupungin edustajien määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.