Kaupunginhallituksen päätökset 30.10.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 368 Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2024 presidentinvaalia varten

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 369 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2023: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksenä vuoden 2023 hankintasuunnitelmaan seuraavan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankinnan: Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut. Kaupunginhallitus päätti, että hankintapäällikkö voi tehdä sitoutumisen yhteishankintaan heti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

§ 370 Vanajavesisäätiön hallituksen varsinaisen jäsenen valinta toimikaudelle 2024-2025

Kaupunginhallitus valitsi Vanajavesisäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Levän toimikaudelle 2024-2025.

§ 371 Omistajan ennakkokanta: Verkatehdas Oy – Opistotalon saneeraus- ja muutosinvestointi

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti: Suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan Aimokoulun ja Lyseon koulun tilojen käytön synergia.

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Verkatehtaan Opistotalon saneeraus- ja muutosinvestoinnin toteutussuunnittelun käynnistämisen. Suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan Aimokoulun ja Lyseon koulun tilojen käytön synergia.

§ 372 Valtuustokauden tavoitteiden laaja analyysi

Kaupunginhallitus äänin 11-2
1. merkitsi strategian tavoitteiden vaikuttavuusanalyysin tiedoksi.
2. ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee analyysin tiedoksi.

Käsittelyn kuluessa Teppo Turja ehdotti seuraavaa: ’Kaupunginhallitus joutui puuttumaan voimassa olevan strategian pitkälliseen valmisteluun useassa vaiheessa. Kaupunginvaltuusto sai hyväksyttäväkseen esityksen, jossa kuitenkin voitiin todeta edelleen olleen jopa rakenteellisia puutteita. Strategia ei esimerkiksi määrittele elinvoiman painopistealueita, mitä olisi pidettävä aivan keskeisenä osana kaupungin kehittämisessä. Erityisenä ongelmana on pidettävä kaupungin kehittymistä seuraavan mittariston suurta määrää ja niiden relevanssia.. Näistä syistä katsottiin välttämättömäksi seurata strategian etenemistä säännöllisesti. Nyt saatu selvitys on itsessään kattava ja laadukaskin katsaus kaupunkikonsernin nykytilaan. Valitettavasti se ei kuitenkaan palvele strategian vaikuttavuutta osoittamaan pyrkivänä selvityksenä. Houkutteleva Hämeenlinna -raportista liitteineen ei käy ilmi, miten strategiassa tehdyt valinnat ovat tuottaneet haluttua kehitystä, jotta voitaisiin oikein perustein tehdä korjauksia sen linjauksiin. Näillä perusteilla esitän, ettei kaupunginhallitus ole saanut tiedoksi otsikon edellyttämää asiakirjaa.’ Ehdotusta kannatti Emmi Rantanen.

§ 373 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan päiväkoti

Kaupunginhallitus päätti äänin 11-2 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

 1. Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024 alkaen ja lapset siirtyvät Hauhon päiväkotiin. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus, Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen ja nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina.
 2. Ennen Alvettulan päiväkodin lakkauttamista tulee henkilökunnan kanssa yhdessä tehdyllä tilasuunnitelmalla osoittaa, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin.

Käsittelyn kuluessa Emmi Rantanen ehdotti, että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti siirretään Alvettulan koulun yhteyteen, kun tila voidaan koululta osoittaa. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus, Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen, nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina sekä synergiaedut. Ehdotusta kannatti Teppo Turja.

Käsittelyn kuluessa Tiia Nurminen ehdotti päätökseen seuraavaa lisäystä: Lasten siirto Hauhon päiväkotiin voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut toimenpiteet on kattavasti laadittu ja tuotu päätöksentekoon. Ehdotusta ei kannatettu.

§ 374 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan koulu

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

 1. Alvettulan koulu lakkautetaan ja koulun oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun, mikäli Alvettulan koulun oppilasmäärä laskee alle 30 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä vuotena ja kolmannen vuoden ennuste tilastopäivänä alittaa tämän rajan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
 2. ennen Alvettulan koulun lakkauttamista varmistetaan Hauhon yhtenäiskoulun arjen toimivuus oppilasmäärän kasvaessa. Tämä tehdään normaaliin toimintaan kuuluvan pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arviointi.
 3. koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremontein.

§ 375 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Tuuloksen päiväkoti

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
1. Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja alueen lasten määrän alentuminen.
2. Siirto tehdään, kun siirtymiseen tarvittavat valmistelut on tehty koulurakennuksessa ja koulun pihalla sekä saattoliikenteen toimivuus on turvattu.

§ 376 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Luolajan koulu

Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

 1. Luolajan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät muihin läntisen kantakaupungin kouluihin, mikäli läntisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 140 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
 2. ennen Luolajan koulun lakkauttamisen toimeenpanoa varmistetaan vastaanottavien koulujen arjen toimivuus. Tämä tehdään normaaliin toimintaan pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arviointi.
 3. Koulurakennusta ylläpidetään toistaiseksi ylläpitoremonteilla.

Käsittelyn kuluessa Emmi Rantanen ehdotti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Luolajan koulun toiminta jatkuu ja Luolajan koulu peruskorjataan kahdessa vaiheessa. Ehdotusta kannattivat Teppo Turja, Aapo Reima ja Prabhakaran Ranjith Kumar.

§ 377 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Miemalan koulu

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Miemalan koulu jatkaa palveluverkossa. Koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremonteilla.

§ 378 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Rengon kirjasto

Kaupunginhallitus päätti äänin 9-4 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Rengon kirjasto siirretään Rengon koulun ja Rengon päiväkodin yhteyteen 1.1.2025 alkaen. Siirron perusteena on kirjaston kehittämismahdollisuudet ja toiminnallinen yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa lasten lukutaidon edistämiseksi.

Käsittelyn kuluessa Prabhakaran Ranjith Kumar ehdotti, että Rengon kirjaston toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Ehdotusta kannattivat Emmi Rantanen, Tiia Nurminen ja Teppo Turja.

§ 379 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Hätilän kirjasto

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Hätilän kirjasto lakkautetaan 1.1.2024 ja kirjaston palvelut hoidetaan jatkossakin kirjastoautolla. Hätilän kirjaston toiminta päättyi jo vuonna 2017, mutta yksikköä ei ole lakkautettu. Lakkauttamisen perusteena on kirjaston uudelleenkäynnistämisen kustannukset ja läheisyys peruskorjattuun pääkirjastoon.

§ 380 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Ortelan koulu

Kaupunginhallitus päättää äänin 10-2 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

 1. Ortelan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun, mikäli itäisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 130 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
 2. ennen Ortelan koulun lakkauttamisen toimeenpanoa varmistetaan Hämeenlinnan yhteiskoulun arjen toimivuus. Tämä tehdään normaaliin toimintaan kuuluvan pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arviointi.
 3. Koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremontein.

Käsittelyn kuluessa Emmi Rantanen ehdotti, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi, että Ortelan koulu jatkaa palveluverkossa. Koulua ylläpidetään ylläpitoremonteilla. Ehdotusta kannatti Teppo Turja.

Anne Laatikainen oli asiassa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

§ 381 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Solvikin lastentalo

Kaupunginhallitus päätti äänin 7 (Jussila, Laatikainen, Nurminen, Ranjith Kumar, Rantanen, Reima, Viitanen) – 5 (Koskinen, Lehto, Silpola, Suojala, Walkamo), 1 tyhjä (Turja) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

1. Solvikin päiväkodille rakennetaan uudisrakennus, jonka hinta-arvio tulee olemaan noin 3 miljoonaa euroa. Solvikin päiväkodin toiminta tulee olemaan Hämeenlinnan kaupungin omaa varhaiskasvatustoimintaa. Päiväkodille osoitetaan Solvikin alueelta uusi paikka koska nykyisen Solvikin päiväkodin tonttia on mahdollista jatkokehittää Hämeenlinnan asuntojen rantakerrostalokohteeksi.

2. Esiopetus- ja alkuopetusyksikkö lakkautetaan, kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen. Toiminta siirretään Kirkonkulman koululle ja tarvittaessa hankitaan lisätilaksi moduuli Kirkonkulman koulun yhteyteen.

§ 382 Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen kaluston myynnistä saatujen tulojen palauttaminen kunnille

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pelastuslaitoksen kaluston myynnistä saatujen tulojen palauttamisen kunnille vuoden 2022 asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

§ 383 Eräiden rakennusten ja osakeomistusten tasearvojen alaskirjaus

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteiden mukaiset rakennusten tasearvojen arvonalentumiskirjaukset sekä osakkeiden arvonalentumiskirjaukset, tulosvaikutukseltaan 4.401.782 euroa.

§ 384 Talousarvion 2023 muutos, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Kaupunginhallitus päätti

A. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. konsernipalvelujen menomäärärahaa lisätään 3,390 milj. eurolla ja tulomäärärahaa lisätään 2,840 milj. euroa,
 2. verotuloihin lisätään 8,2 milj. euroa,
 3. valtionosuuksia vähennetään 145.000 euroa
 4. poistoihin ja arvonalentumisiin lisätään 4,4 milj. euroa
 5. satunnaisiin kuluihin lisätään 2,1 milj. euroa

B. kohdistaa esitetyt konsernipalvelujen talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan liitteessä esitetyllä tavalla.

§ 385 Talousarviomuutos 2023, kaupunkirakennelautakunta 11.10.2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintatuotot vähenevät 1.750.000 euroa.

§ 386 Talousarviomuutos 2023, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintatuotot ylittyvät 2.534.000 euroa ja toimintakulut ylittyvät 5.264.000 euroa.

§ 387 Vuoden 2024 tuloveroprosentin vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto määrää vuodelle 2024 tuloveroprosentiksi 8,40 %.

§ 388 Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto ei muuta kiinteistöveroprosentteja, vaan vahvistaa ne vuodelle 2024 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 %
Vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,40 %
Voimalaitokset 1,50 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista ja maapohjassa sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa, niin Hämeenlinnan kaupungin yleisen maapohjan verotuksen prosentti on 1,35 %.

§ 392 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Kaupunginhallituksen päätös on luettavissa pöytäkirjalta torstaina 2.11.2023.