Kaupunginhallituksen päätökset 30.8.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

Läsnäolijat

§ 391 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 392 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 393 Käsittelyjärjestys

§ 394 Kokouksen infot

§ 395 Työllisyyden edistäminen Hämeenlinnan kaupungin strategiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 396 Lausunto Kanta-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätökseen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 397 Lausunto Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2022-2024 sekä vuoden 2022 talousarvioon
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 398 Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen ja valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 399 Kaupunginhallituksen varajäsenen ero ja uuden varajäsenen vaali / Vesa Mäkinen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 400 Kaupunginhallituksen edustajien valinta muihin toimielimiin 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi varaedustajat seuraavasti:
– kaupunkirakennelautakunta: Mika Walkamo
– sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Kylli Kylliäinen
– sosiaali- ja terveyslautakunta: Timo Kaunisto
– pelastuslautakunta: Veera Jussila
– jätelautakunta jätettiin: pöydälle

§ 401 Rakennusvelvoitteen täyttäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 402 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 403 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 404 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 405 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä – jäsenen ja varajäsenen uudelleen nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.