Kaupunginhallituksen päätökset 31.10.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 425 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 426 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 427 Käsittelyjärjestys

§ 428 Lausunto ehdotuksesta Kiertokapula Oy: n jätetaksoista vuodelle 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 429 Lausunto hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisusta, Voutila Leinunpuisto

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 430 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2022: Lahjagalleriapalvelu ja lahjagallerian tuotteet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 431 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 432 Talousarviomuutos 2022, kaupunkirakennelautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 433 Talousarviomuutokset vuodelle 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 434 Talousarviomuutos 2022, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 435 Talousarviomuutos 2022, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 436 Vuoden 2023 tuloveroprosentin vahvistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 437 Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 438 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Päätös on nähtävissä pöytäkirjalta.

§ 439 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 440 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista