Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 442 Vuoden 2023 valtionosuudet

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Valtiovarainministeriön tekemään seuraavaan päätökseen:

  • Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2023 (päätöspäivämäärä 22.11.2023)

§ 443 Provincia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Provincia Oy:n osakassopimuksen.

§ 444 Suomi-Rata Oy:n osakkeiden luovutus

Kaupunginhallitus päätti

  1. osaltaan hyväksyä liitteenä olevat asiakirjat: Suomi-rata Oy – Osakkeenomistajien yksimielinen päätös (yhtiön omien osakkeiden hankinta) ja Suomi-rata Oy – Kauppakirja – luonnos
  2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä muutoksia.

§ 445 Vihreä kaupunki sopimuksen (Green City Accord) lähtötietojen, tavoitteiden ja toimenpiteiden raportointi 2023

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Green City Accord-sitoumuksen lähtötiedot sekä hyväksyy tavoitteet ja toimenpiteet

§ 446 Sibelius-opiston kannatusyhdistyksen hallitus 2024-2025, jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Sibelius-opiston kannatusyhdistykseen jäseniksi Sini Olsenin (varajäsen Laura Heikinheimo) ja Sulevi Pellisen (Terhi Pohjanlehto) toimikaudelle 2024-2025.

§ 447 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen sekä varajäsenen vaali, Jätelautakunta / Ulla Linjama-Lehtinen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Ulla Linjama-Lehtiselle eron yhteisestä jätelautakunnasta.
  2. valitsee yhteiseen jätelautakuntaan jäseneksi Auli Herttuaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  3. valitsee yhteiseen jätelautakuntaan Auli Herttuaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Talonpojan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 448 Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Fredrika Wettehoff -säätiön hallitukseen yhden jäsenen toimikaudelle 2024-2026.

§ 449 Vaalilautakuntien palkkioiden korottaminen, palkkiosääntömuutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön sillä edellytyksellä, että keskusvaalilautakunta kumoaa 11.9.2023 § 29 tekemänsä päätöksen. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.