Kaupunginhallituksen päätökset 4.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

82. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

83. Pöytäkirjan tarkastajat

84. Käsittelyjärjestys

85. Vuokrasopimuksen jatkaminen Harvialantiellä, Oy Teboil Ab
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

86. Kiinteistöjen toimenpideohjelma 1/2019
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

87. Y-tontin 109-16-65-1, Kikaristonkatu 3 luovuttaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

88. Rantayleiskaavan muutos 9521, Hyömäki Jääkärinvainiontie
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

89. Ympäristön tilan seuranta vuonna 2018
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

90. Ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

91. Hämeen Maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

92. Talousarviopoikkeamat ja tilinpäätöskirjaukset 2018
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

93. Joulutori 2019/Hämeenlinnan Nuorkauppakamari ry

Isosuon täydennetty ehdotus:

  • tapahtumasta laaditaan yhteistyösopimus Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan Nuorkauppakamari ry:n välillä,
  • Hämeenlinnan kaupunki osoittaa kauppatorille tehtävän n. 20×40 metrin tekojään kustannuksiin 35.000,00 euroa kustannuspaikalta 11011721 edellyttäen, että ennen em. sopimuksen tekemistä erikseen valmistellaan ja päätetään tekojään käyttöajat
  • yhteistyösopimukseen lisätään sitova toimittajatarjous jäästä ja arvio sähkönkulutuksesta,
  • mikäli tapahtuma tuottaa yli 5.000,00 € voittoa, on tapahtuma velvollinen ylimenevältä osalta tilittämään kaupungille jään kustannuksia ja
  • Hämeenlinnan kaupunki edellyttää, että Hämeenlinnan Nuorkauppakamari aktiivisesti etsii yhteistyömahdollisuuksia muiden joulunajan tapahtumajärjestäjien kanssa ja huomioi muut joulunajan tapahtumat, sekä ajallisesti että tapahtumapaikkojen osalta, suunnitellessaan Joulutori -2019 tapahtumaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

94. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä yhteishankintana sekä osallistuminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän TLT-projektiin
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

95. Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

96. Konttihallin kauppa
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

97. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

98. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet