Kaupunginhallituksen päätökset 5.10.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

371. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

372. Pöytäkirjan tarkastajat

373. Käsittelyjärjestys

374. Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 109-402-3-180, Katiskoskentie 178, Iso-Munakas, käyttötarkoituksen muutokset lastensuojelulaitokseksi ja asuinrakennukseksi, rantarakentaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

375. Linja-autoaseman alueen tonttivarauksen päättyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

376. Hämeensaari-kehityshanke / suunnittelualuevaraus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

377. Mahdollisuudet Hauhotalon käyttöön varhaiskasvatus- tai kulttuuripalveluissa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

378. Omistajan ennakkokanta: Hämeenlinnan Asunnot Oy – ARA rajoitusten purkaminen ja kiinteistön myynti tai purkaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

379. Yhteishankintatuoteryhmät
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan lausunnon pyytämistä varten.

380. Lausunto Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategian, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä vuoden 2021 talousarvion valmisteluun
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

381. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

382. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n rakenneuudistuksen toteuttaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

383. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportti 1.1. – 31.8.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

384. Oikaisuvaatimus työsopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

(Salainen) 385. Sovintosopimus Kaurialan koulun tuhotyöstä

386. Valtuustoaloite: Hämeenlinnan historian päivittäminen ajalta 1639-1917 – Antti Ahonen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

387. Ketterimmät – Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman kokonaisuus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

388. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

389. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

390. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

391. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista