Kaupunginhallituksen päätökset 5.6.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 211 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 212 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 213 Käsittelyjärjestys

§ 214 Kokouksen infot

§ 215 Houkutteleva Hämeenlinna -strategian seuranta

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi vaikuttavuusmittareiden neljännesvuosiraportin.
2. hyväksyä esitetyn aikataulun syksyn 2023 strategian valtuustokauden tavoitteiden väliarvioinnille.
3. lähettää selvityksen ja aikataulun syksyn 2023 väliarvioinnille tiedoksi valtuustolle.

§ 216 Hämeenlinnan muuttajatutkimus 2023

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi muuttajatutkimuksen raportin.
2. lähettää raportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 217 Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelma

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelman seuraavin muutoksin:
– s. 45 kohtaan ”8. Metsäohjelman seuranta” lisätään uusi kappale: ”Metsäohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja mittareiden toteumasta raportoidaan kaupunkirakennelautakunnalle vähintään kerran valtuustokaudessa.” Muutos tehtiin yksimielisesti.
– s. 20 poistetaan virke ”Metsäohjelman tavoitteisiin on kirjattu, että pitkällä aikavälillä tavoitellaan suojelualaan 300 hehtaarin lisäystä, kuitenkin minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäsuojelu.” Vastaavasti s. 41 poistetaan virke ”Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä pidemmällä aikavälillä (minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäys suojelualaan)”. Asiaa ehdotti Jari Koskinen Antti Ahosen kannattamana. Asiasta äänestettiin, Koskisen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 9-4.

Keskustelun kuluessa Veera Jussila ehdotti Kylli Kylläisen kannattamana, että korvataan liitteen s. 41 oleva lause: ” Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä pidemmällä aikavälillä (minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäys suojelualaan)” seuraavalla muotoilulla: ”Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä vuoteen 2035 mennessä.” Asiasta äänestettiin, Jussilan ehdottamaa muutosta ei hyväksytty äänin 11-2.

§ 218 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2023: Vartiointi- ja turvapalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksenä vuoden 2023 hankintasuunnitelmaan seuraavan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankinnan: vartiointi- ja turvapalvelut. Kaupunginhallitus päätti, että hankintapäällikkö voi tehdä sitoutumisen yhteishankintaan heti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

§ 219 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen jäsenen vaali /Kylli Kylliäinen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Kylli Kylliäiselle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valitsee kaupunginhallitukseen uuden jäsenen Kylli Kylliäisen tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 220 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen varajäsenen vaali /Irmeli Lehtonen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Irmeli Lehtoselle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valitsee kaupunginhallitukseen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Kylli Kylliäisen tilalle valitulle jäsenelle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 221 Ero luottamustehtävästä ja uuden valtuuston 2. varapuheenjohtajan vaali /Aapo Reima

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Aapo Reimalle eron valtuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valitsee uuden valtuuston 2. varapuheenjohtajan Aapo Reiman tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 222 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan vaali /Anne Laatikainen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. myöntää Anne Laatikaiselle eron kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valitsee kaupunginhallitukseen uuden 1. varapuheenjohtajan Anne Laatikaisen tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 223 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 224 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 225 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista