Kaupunginhallituksen päätökset 6.11.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 396 Kaupunkimarkkinoinnin siirto Linnan Kehitykseltä kaupungin viestintään

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä kaupunkimarkkinoinnin siirron Linnan Kehitykseltä kaupungin strategia- ja tietojohtamispalveluiden vastuualueelle nykyiseen viestintäyksikköön.
  2. että siirto valmistellaan Linnan Kehityksen, työllisyys- ja elinvoimapalveluiden sekä strategia- ja tietojohtamispalveluiden yhteistyönä.
  3. että valmistelussa tehdään vaikutusten arvioinnit Linnan Kehityksen ja kaupungin toimintaan.
  4. että siirtoon liittyvästä sopimuksesta päätetään erikseen yhteisen valmistelun jälkeen.

§ 397 Viestinnän tavoitetilan hyväksyminen 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä viestinnän tavoitetilan linjaukset vuosille 2023-2025.

§ 398 Hämeenlinnan kaupungin avustus Ukrainaan 2023

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä 38 000 euron avustuksen lähettämisen Ukrainaan. Avustus toimitetaan materiaaliapuna yhteistyössä Hämeenlinnan saksalaisen ystävyyskaupunki Cellen kanssa. Kustannukset katetaan kustannuspaikalta 11011702.
2. että Celle vastaa avustustoimituksen sisällön hankinnasta ja toimittamisesta perille Hämeenlinnan kanssa sovittavan mukaisesti.
3. että tulevien vuosien mahdollisesta yhteistyöstä ja avustuksista päättää kaupunginjohtaja valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.

§ 399 Kössi-säätiön sääntöjen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kössi-säätiön hallituksen päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta siten, että kaupungin edustus säätiön hallituksessa päättyy.

§ 400 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2023: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksenä vuoden 2023 hankintasuunnitelmaan seuraavan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankinnan: talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kaupunginhallitus päätti, että hankintapäällikkö voi tehdä hankintapäätöksen heti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.