Kaupunginhallituksen päätökset 6.5.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

200. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

201. Pöytäkirjan tarkastajat

202. Käsittelyjärjestys

203. Puhelinvaihdepalveluiden tuottaminen 1.1.2020 alkaen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

204. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiössä kaudella 2019-2021
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Elisa Hyvärisen.

205. Konsernirakenneuudistus – Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n purkaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

206. Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Uusyrityskeskus ry:n yhteistyösopimus 2020 – 2022
Kenakkalan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä em. Hämeen Uusyrityskeskus ry:n ehdotuksen siten täsmennettynä, että
– sopimuksen hintoja tarkistetaan vain indeksikorotuksen verran
– puitesopimus käsittää vuodet 2020-2022
– vuosittainen korvaus varmennetaan talousarvion yhteydessä vuosittain
– sopimuksen ehtona on tiiviimpi yhteistyö Linnan Kehitys Oy:n kanssa; myös toimitilojen osalta.
– toiminnan raportointia kehitetään yhteismitalliseksi Linnan kehityksen kanssa läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Saarisen käymään tarkentavia neuvotteluita sopimusehdoista.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

207. Linjatie 5 Lammi – kiinteistön ostaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

208. Hämeenlinnan kaupungin edustaja kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuksiin
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Sari Raution.

209. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2019 eduskuntavaaleista maksettavan palkkion vahvistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

210. Linnan Kiinteistökehitys Oy:n kiinteistökatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

211. Suomirata / Päärata – hankeyhtiöön osallistuminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

212. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

213. Lastenmusiikkipäivä 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

214. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

215. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet