Kaupunginhallituksen päätökset 7.10.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

387. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

388. Pöytäkirjan tarkastajat

389. Käsittelyjärjestys

390. Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2018 – 31.5.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

391. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

392. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

393. Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaiset r.p:lle
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

394. Omistajaohjauksen kehittäminen – kaupungin ja konserniyhteisöjen välinen tapa toimia
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

395. Omistajan ennakkokanta Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle – Mäyräntien kiinteistöjen ostaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

396. Suurten raidehankkeiden edistäminen – Hämeenlinnan kaupungin edustaja ja varaedustaja Suomi rata -neuvotteluryhmään
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

397. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaksi
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

398. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

399. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

400. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista