Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

154. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

155. Pöytäkirjan tarkastajat

156. Käsittelyjärjestys

157. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

158. Poikkeaminen, 109-21-12-5, Yönsinentie 2, Miemala, Lastensuojelulaitos
Isosuon täydennys päätösehdotukseen: Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että asuinalueiden yhteydessä olevien palvelu- ja liiketoimintayksiköiden osalta tulee laatia kaupunkitasoiset kriteerit.

Kaupunginhallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

159. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Aku-patsastoimikuntaan
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi Kirsti Suorannan.

160. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

161. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n lainalle Asemanrannan palvelu- ja pysäköintilaitoksen rakentamista varten
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

162. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

163. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

164. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista