Kaupunginhallituksen päätökset 9.10.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

392. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

393. Pöytäkirjan tarkastajat

394. Käsittelyjärjestys

395. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

396. Kaupunginhallituksen kokoontuminen Covid19 pandemian vaatimassa kiireellisessä tilanteessa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

397. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

398. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet