Kaupunginvaltuuston päätökset 10.5.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

51. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

52. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

53. Pöytäkirjan tarkastus

54. Käsittelyjärjestys

55. Hämeenlinnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys (CO2-raportti)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

56. Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

57. Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottaminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

58. Henkilöstöraportti 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

59. Kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen eettiset ohjeet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

60. Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali / Aleksi Ojanperä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

61. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Rebekka Paakkola
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi sote-lautakunnan varajäseneksi Satu Heinosen.

62. Keskusvaalilautakunnan muutokset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

63. Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

64. Vanajavesiyhteistyön jatko 2022-2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

65. Valtuustoaloite: Kaupungin eri osien elinvoiman turvaaminen ja lisääminen – Juhani Lehto ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

66. Valtuustoaloite: Suunnitelma lähipalvelujen turvaamiseksi pitäjissä ja koko kantakaupungissa – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

67. Talo Oy Hämeen Suojan lainan maksusuunnitelman muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

68. Työvalmennussäätiö Luotsin anomus lainan lyhennysvapaan saamiseksi vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

69. Hämeenlinnan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

70. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikertomus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

71. Hämeenlinnan kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisälista 10.5.2021

72. Vaalin toimittaminen sähköisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa – hallintosääntömuutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.