Kaupunginvaltuuston päätökset 10.6.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

65. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

66. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

67. Pöytäkirjan tarkastus

68. Käsittelyjärjestys

69. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus ja TyöSykkeen osakekannan myynti
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

70. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy:n lainalle Säästöpankki-areenan ilmastoinnin ja valaistuksen uusimista varten
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

71. Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkennus ja hulevesitaksa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

72. Ranta-asemakaavan muutos nro 9033, Oksjärvi, Iso-Kyöpeli
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

73. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointiraportti 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

74. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

75. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

76. Ero luottamustehtävistä ja uuden jäsenen vaali / Ville Lintula
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi maakuntavaltuustoon jäseneksi Ville Honkasaaren.

77. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Päivi Kankaanmäki
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Anni Puntilan ja puheenjohtajaksi Antti Ahosen.

78. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi Airi Raitarannan.

79. Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja tilintarkastuskertomus 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

80. Vuoden 2018 arviointikertomus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

81. Tilintarkastajan raportti vuoden 2018 tarkastuksista
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

82. Valtuustoaloite: Kaunis Hämeenlinna näkyviin -maisemanhoitoprojekti – Vesa Kaloinen ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

83. Ero luottamustoimista ja uuden jäsenen vaali / Susanna Hietanen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi keskusvaalilautakuntaan jäseneksi Vesa-Matti Seppälän.

84. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportti 1.1. – 30.4.2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

85. Assi-sairaalan aiesopimus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.