Kaupunginvaltuuston päätökset 11.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

125. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

126. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

127. Pöytäkirjan tarkastus

128. Käsittelyjärjestys

129. Varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaiset r.p:lle
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

130. Asemakaava nro 2550, Halkikiven asemakaavamuutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

131. Kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja lisäksi päätti, että kaupunginhallituksen ehdotuksessa mainittu gallup-kysely P-toriin liittyvistä kysymyksistä toteutetaan kohdennettuna sähköisenä kuntalaiskyselynä helmikuun 2020 loppuun mennessä. Kyselyssä hyödynnetään suomi.fi –tunnistautumista ja kaupungille muutoinkin tulossa olevaa sähköistä lomakejärjestelmää. Tämän lisäksi kyselyyn voi vastata paperilomakkeilla tunnistautumisen jälkeen kaupungin palvelupisteissä. Kaikkien poliittisten ryhmien edustajat ovat yhdessä mukana päättämässä kuntalaiskyselyyn tulevista kysymyksistä.

132. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Levanto Lauri
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

133. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle Mäyräntien kiinteistöjen hankintaan ja huoneistomuutoksiin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

134. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportti 1.1. – 31.8.2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

135. Vuoden 2019 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2019 tilanteen mukaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

136. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan vuoden 2019 talousarvion muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

137. Talousarviomuutokset vuodelle 2019, sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

138. Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomuutos 2019 käyttötalouteen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

139. Talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

140. Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 39-12.

141. Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

142. Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen kokouksessa hyväksytyin muutoksin. Muutokset ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjalta.