Kaupunginvaltuuston päätökset 11.12.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti alla olevan mukaisesti.

§ 118 Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan Hämeenlinnan keskustan liikenneselvityksen suunnittelun lähtökohdaksi.

§ 119 Valtuustoaloite pysäköinnin mahdollistamiseksi pientaloalueilla – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto

1. merkitsi oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 120 Valtuustoaloite kaupungin eettisten ohjeiden päivittämisestä / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto merkitsi selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 121 Kuntalaisaloite: alueellisen toimielimen perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. kuntalaisaloitteessa esitettyä pitäjäneuvostoa ei perusteta.
2. tämä päätös annetaan kuntalaisaloitteen tekijöille tiedoksi vastauksena aloitteeseen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki edistää pitäjiin ja eri asuinalueisiin liittyvien kysymysten käsittelyä ja tiedonkulkua järjestämällä valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden asukastapaamisia. Tarvittaessa tilaisuuksia voidaan järjestää myös eri teemoista. Kaupunki tukee tilaisuuksien teknisiä järjestelyjä.

§ 122 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali / Outi Bottas

Kaupunginvaltuusto

1. myönsi eron Outi Bottakselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.
2. valitsi maakuntavaltuustoon uudeksi jäseneksi Päivi Siepin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 123 Eronpyyntö maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali / Päivi Sieppi

Kaupunginvaltuusto

1. myönsi eron Päivi Siepille maakuntavaltuuston varajäsenyydestä.
2. valitsi maakuntavaltuustoon uudeksi varajäseneksi Veera Jussilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 124 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n Meijeritien uudisrakennuskohteen lainalle

Kaupunginvaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle Meijeritien uudisrakennuskohteen rahoittamista varten. Lainan ehdot ovat seuraavat:

•        lainanantaja Kuntarahoitus
•        lainan määrä enintään 2.900.000 euroa
•        laina-aika 10 vuotta (lyhennysohjelma 30 vuotta)
•        tasalyhennys kaksi kertaa vuodessa. Jäljelle jäävä osuus jälleen rahoitetaan laina-ajan päätyttyä.
•        lainan korko Euribor 6 kuukautta (tod/360)
•        lainasta perittävä marginaali 0,380 %, marginaali voimassa 3 vuotta
•        vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron ja marginaalin summan alittaessa 0,00 prosenttia, luoton kokonaiskorko on tällöin 0,00 prosenttia.
•        lainan korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
•        lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.

Hämeenlinnan Asunnot Oy luovuttaa ennen lainan nostamista kaupungille vapaana olevia panttikirjoja lainatakauksen vastavakuudeksi. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

§ 125 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lämmitystapamuutoskohteiden lainalle

Kaupunginvaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Asunnot Oy:n lainalle lämmitystapamuutoskohteiden rahoittamista varten. Lainan ehdot ovat seuraavat:

•        lainanantaja Kuntarahoitus
•       lainan määrä enintään 750.000 euroa
•        laina-aika 10 vuotta
•        tasalyhennys kaksi kertaa vuodessa
•        lainan korko Euribor 6 kuukautta (tod/360)
•        lainasta perittävä marginaali 0,380 %, marginaali voimassa 3 vuotta
•        vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron ja marginaalin summan alittaessa 0,00 prosenttia, luoton kokonaiskorko on tällöin 0,00 prosenttia.
•        lainan korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
•       lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.

Hämeenlinnan Asunnot Oy luovuttaa ennen lainan nostamista kaupungille vapaana olevia panttikirjoja lainatakauksen vastavakuudeksi. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

§ 126 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön asettaminen selvitystilaan

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön purkamisen.

§ 127 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen sekä varajäsenen vaali, Jätelautakunta / Ulla Linjama-Lehtinen

Kaupunginvaltuusto

1.        myönsi Ulla Linjama-Lehtiselle eron yhteisestä jätelautakunnasta.
2.        valitsi yhteiseen jätelautakuntaan jäseneksi Auli Herttuaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3.        valitsi yhteiseen jätelautakuntaan Auli Herttuaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Talonpojan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 128 Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi Fredrika Wetterhoff -säätiön hallitukseen jäseneksi Juha Isosuon toimikaudelle 2024-2026.

§ 129 Vaalilautakuntien palkkioiden korottaminen, palkkiosääntömuutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan palkkiosäännön sillä edellytyksellä, että keskusvaalilautakunta kumoaa 11.9.2023 § 29 tekemänsä päätöksen. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.