Kaupunginvaltuuston päätökset 11.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

16. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

17. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

18. Pöytäkirjan tarkastus

19. Käsittelyjärjestys

20. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Janne Ilonen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi uudeksi jäseneksi Susanna Hietasen.

21. Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen vaali / Derya Özgün
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

22. Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Ari Lahdenperä.

23. Valtuustoaloite kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen teoksen ”Jouset” kunnostamisesta ja uudesta sijaintipaikasta – Aarne Kauranen ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

24. Valtuustoaloite Ahveniston maauimalaan ja toimintapuistoon menevän kadun liikennejärjestelyiden parantamiseksi – Anne Laatikainen ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

25. Asemakaava nro 2542, Vanajantie
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

26. Rantayleiskaavan muutos 9521, Hyömäki Jääkärinvainiontie
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

27. Ympäristön tilan seuranta vuonna 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

28. Ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

29. Hämeen Maakuntaliiton, kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

30. Talousarviopoikkeamat ja tilinpäätöskirjaukset 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.