Kaupunginvaltuuston päätökset 12.12.2022

§ 142 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 143 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 144 Käsittelyjärjestys

§ 145 Ranta-asemakaavan muutos nro 9039, Savikivi 130, hyväksyminen

Ehdotuksen mukaan

§ 146 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -ohjeen päivitys

Ehdotuksen mukaan

§ 147 Hämeenlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikka -asiakirjan päivitys

Ehdotuksen mukaan

§ 148 Hämeenlinnan Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta

Hallituksen jäsenet: Ilja Filen ja Tuomas Koskinen

Tilintarkastajat: Minna Havia-Niemi KHT; JHTT ja Minna Ainasvuori

Varalle: Hanna Keskinen JHTT, KHT ja Susanna Mäkiranta KHT

§ 149 Varavaltuutetun määrääminen, Vasemmistoliitto r.p.

Ehdotuksen mukaan

§ 150 Kaupunginhallituksen varajäsenen eronpyyntö

Valittu: Päivi Sieppi

§ 151 Kaupunginhallituksen jäsenen ero

Valittu: Leena Suojala

§ 152 Valtuustoaloite avointen oppimisympäristöjen korjaamiseksi rauhallisiksi luokkatiloiksi – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Valtuusto äänesti asian palauttamisesta valmisteluun, Teppo Turja ehdotti palauttamista.

Äänin 41-10 asian käsittelyä päätettiin jatkaa ja kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.