Kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 43 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 44 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 45 Käsittelyjärjestys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen ja merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuustolle jätetyt asiakirjat.

  • Valtuustoaloite kaupungin eettisten ohjeiden päivittämisestä / Perussuomalaisten valtuustoryhmä
  • Ilmoitus valtuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta / SDP:n valtuustoryhmä

§ 46 Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2022

Kaupunginvaltuusto

  • merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022
  • hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen
  • myönsi kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022
  • myönsi vastuuvapauden muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

§ 47 Vuoden 2022 Arviointikertomus

Kaupunginvaltuusto

  • merkitsi Hämeenlinnan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi
  • velvoitti kaupunginhallituksen antamaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2023 loppuun mennessä kuntalain 121.5 § mukaisen selvityksen toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

§ 48 Tilintarkastajan raportti vuoden 2022 tarkastuksista

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2022 tarkastuksista.

§ 49 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi huhtikuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 50 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-4/2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 30.4.2023 tiedoksi.

§ 51 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen sekä varajäsenen vaali / Minna Lehtinen

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Minna Lehtiselle eron yhteisestä jätelautakunnasta.
2. valita yhteiseen jätelautakuntaan jäseneksi Miia Lehdon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. valita yhteiseen jätelautakuntaan Miia Lehdon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Meri Mustakallion jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 52 Ero luottamustehtävistä ja uusien jäsenten vaali /Päivi Lilja

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Päivi Liljalle eron kaikista luottamustehtävistään.
2. todeta, että Vihreiden 1. varavaltuutettu Andrei Sergejeff siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi ja muut varavaltuutetut nousevat yhden sijan.
3. valita sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan jäseneksi ja samalla 2. varapuheenjohtajaksi 1.8.2023 alkaen Outi Bottaksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. valita maakuntavaltuustoon Outi Bottakselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Siepin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 53 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali /Antti Ahonen

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Antti Ahoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä.
2. valita kaupunginhallitukseen Veli-Antti Silpolan Antti Ahosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Veli-Antti Silpola toimi Antti Ahosen henkilökohtaisena varajäsenenä, joten valtuusto valitsi Veli-Antti Silpolalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kalle Virtasen. Kalle Virtanen toimi Kirsi Lehdon henkilökohtaisena varajäsenenä, joten valtuusto valitsi Kirsi Lehdon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Tuomen.

§ 54 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali /Veli-Antti Silpola

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Veli-Antti Silpolalle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä.
2. valita kaupunkirakennelautakuntaan Atte Tarrin Veli-Antti Silpolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 55 Valtuustoaloite: Selvitys tappiollisten vuokrasuhteiden perusteista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuusto päätti
1. merkitä tiedoksi ja hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen.
2. että valtuustoaloite katsotaan loppuunkäsitellyksi.

§ 56 Houkutteleva Hämeenlinna -strategian seuranta

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen ja aikataulun syksyn 2023 väliarvioinnille tiedoksi.

§ 57 Hämeenlinnan muuttajatutkimus 2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi muuttajatutkimuksen raportin tiedoksi.

§ 58 Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupungin metsäohjelman seuraavalla Anne Laatikaisen ehdottamalla ja Aapo Reiman, Tiera Laitisen ja Piia Olkinuoran kannattamalla muutoksella äänin 25-25, puheenjohtajan ääni ratkaisi:

Palautetaan kaupunkirakennelautakunnassa jo hyväksytyn ja kaupunginhallituksen 5.6.2023 pohjaesityksenä olleen metsäohjelman tekstit sivuille 20 ja 41. Sivulle 20 virke ”Metsäohjelman tavoitteisiin on kirjattu, että pitkällä aikavälillä tavoitellaan suojelualaan 300 hehtaarin lisäystä, kuitenkin minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäsuojelu.”  Ja sivulle 41  virke ”Suojelualueiden määrää lisätään tavoitellen 300 hehtaarin lisäystä pidemmällä aikavälillä (minimissään toteutetaan 100 hehtaarin lisäys suojelualaan)”.

§ 59 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen jäsenen vaali /Kylli Kylliäinen

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Kylli Kylliäiselle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valita kaupunginhallitukseen Aapo Reiman Kylli Kylliäisen tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 60 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen varajäsenen vaali /Irmeli Lehtonen

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Irmeli Lehtoselle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valita kaupunginhallitukseen Aapo Reimalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pirkko Juuruksen 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 61 Ero luottamustehtävästä ja uuden valtuuston 2. varapuheenjohtajan vaali /Aapo Reima

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Aapo Reimalle eron valtuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valita valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi Kylli Kylliäisen Aapo Reiman tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 62 Ero luottamustehtävästä ja uuden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan vaali /Anne Laatikainen

Kaupunginvaltuusto päätti
1. myöntää Anne Laatikaiselle eron kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.7.2023 alkaen.
2. valita kaupunginhallitukseen 1. varapuheenjohtajaksi Prabhakaran Ranjith Kumarin Anne Laatikaisen tilalle 1.7.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.