Kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 183 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Suoritetaan nimenhuuto sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Nimenhuuto kokousportaalilla / Christer Brännkärr

Nimenhuutoon osallistuvien lisäksi kokouksessa ovat läsnä kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, kaupunginlakimies Christer Brännkärr, hallintosihteeri Virpi Nummela, nuorisovaltuutettu Ida Stenvall ja nuorisovaltuutettu Janina Gunnar.

Varat:

 • Poissa Juhani Lehto, varalla Pirkko Juurus
 • Poissa Teppo Turja, varalla Tiera Laitinen
 • Poissa Päivi Lilja, varalla Andrei Sergejeff
 • Poissa Lulu Ranne, varalla Joni Levaniemi

§ 184 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 • Vuorossa 1. Mika Einiö (Tarja Filatov, Karoliina Frank)
 • Vuorossa 2. Timo Kaunisto (Tuomas Koskinen, Kylli Kylliäinen)

§ 185 Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys ja merkitään tiedoksi

Kaupunginvaltuustolle on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

 • Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa – Päivi Lilja, Veera Jussila, Mirka Soinikoski, Outi Bottas ja Päivi Sieppi
 • Uudistettu satama Sotkanrantaan – Karoliina Frank, Teijo Pullinen, Antti Ahonen ja Juha Tuomi
 • Joukkoliikenteen laatukäytävien modernisointi – Karoliina Frank ja Juha Tuomi
 • Koulukuljetusten reititysohjelmiston hankinta – Karoliina Frank ja Juha Tuomi
 • Hämeenlinnan kaupungin asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnitelman laatiminen – Sosialidemokraattien, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät yhdessä
 • Yhdenvertaisuuden vahvistaminen kaupungin toiminnassa – Veera Jussila, Päivi Lilja ja Päivi Sieppi
 • Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laatiminen – Juhani Lehto ja Aapo Reima
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä
 • Hämeenlinnan osallistuminen Euroopan nuorten teemavuoteen – Sari Rautio

§ 186 Asemakaavamuutos 2592 Pullerin Padelhalli, hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavaehdotuksen nro 2592.

Hyväksytty

§ 187 Asemakaavamuutos 2584 Vastamäenkaarre, hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen nro 2584 Vastamäenkaarre.

Hyväksytty.

§ 188 Iittalan kaavarunko

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Iittalan kaavarungon.

Hyväksytty

§ 189 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Jari Heinosen eronneen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Kimmo Kautiolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi.

Mika Lartama

§ 190 Kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen valinta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Niko Nurmisen eronneen kaupunkirakennelautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Antero Niemelälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi.

Tuomas Koskinen

§ 191 Valtuustoaloite avantouintipaikan sijoittamiseksi Uimahallin rantaan Helena Lehkonen ym.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

 1. Kaupunkirakennetoimiala käynnistää yhteistyössä sivisty- ja hyvinvointitoimialan kanssa tarkemman selvityksen ja suunnittelun avantouintipaikan toteuttamiseksi keskusta-alueelle. Selvitysvaiheessa selvitetään tarkemmin mahdollinen toiminnallinen tukeutuminen uimahallin toimintaan ja kartoitetaan keskusta-alueen vaihtoehtoiset sijoituspaikat.
 2. Avantouintipaikan toteuttamisesta päätetään infran investointiohjelmasta päättämisen yhteydessä.
 3. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehd. hyväksytty

§ 192 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian muodostaminen ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian perussopimuksen muuttaminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Koulutuskuntayhtymä Tavastian osittaisesta purkamisesta, kiinteistöomaisuuden siirtämisestä liikelaitoskuntayhtymälle ja toiminnan jatkamisesta koulutuskuntayhtymänä siten, että uuden liikelaitoskuntayhtymän toiminta käynnistyy 1.8.2022.

  Hyväksymällä sopimuksen kaupunki päättää

  a. ottaa vastaan purussa kaupungin omistusosuutta vastaavan nettovarallisuuden kuntayhtymän erikseen luetteloiduista kiinteistöistä ja muusta siirrettävästä varallisuudesta
  b. hyväksyy, että kuntayhtymän osittaisessa purussa siirtyvät velat, sitoumukset ja muut erät siirretään suoraan uudelle liikelaitoskuntayhtymälle
  c. luovuttaa koulutuskuntayhtymän purussa saamansa omaisuuden, velat ja muut erät liikelaitoskuntayhtymälle
  d. hyväksyä, että siirroissa noudatettavat laskelmat laaditaan koulutuskuntayhtymän välitilinpäätöksen 31.7.2022 perusteella ja lopullisia laskelmia ei tarvitse hyväksyttää enää jäsenkunnissa
  e. että koulutuskuntayhtymän toimintaa jatkaa osittaisen purun jälkeen Koulutuskuntayhtymä Tavastia, jonka muutettu perussopimus hyväksytään erikseen
  f. perustaa koulutuskiinteistöjä omistamaan ja hallinnoimaan liikelaitoskuntayhtymän, jonka perussopimus hyväksytään erikseen g. hyväksyä muiltakin osin järjestelyt toteutettavaksi sopimuksen pääperiaatteiden mukaisesti h. hyväksyä ja valtuuttaa, että liikelaitoskuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden talousarvion hyväksyy Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous.

  2. hyväksyä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ehdotuksen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta.
  3. hyväksyä uuden perustettavan kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hyv. äänin 37-14

§ 193 Konserniohjeen päivittäminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan konserniohjeen. Konserniohje tulee voimaan 1.1.2022 ja korvaa 1.1.2019 voimaan tulleen konserniohjeen.
 2. oikeuttaa liiketoimintajohtajan tekemään konserniohjeeseen teknisiä korjauksia.
 3. edellyttää, että kaupungin tytäryhteisöt käsittelevät uuden konserniohjeen hallituksissaan sekä kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa ja hyväksyvät ohjeen yhteisöä sitovaksi.
 4. edellyttää, että kaupungin osakkuusyhteisöt käsittelevät uuden konserniohjeen hallituksissaan.

Hyv. äänin 29-22

§ 194 Hallintosääntö 1.1.2022 alkaen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön. Sääntö tulee voimaan 1.1.2022.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021 esitettyyn selvityspyyntöön koskien hallintosäännön kohtaa ”Sähköisen tilausjärjestelmän kautta tehdyn oston laskua ei erikseen hyväksytä.” on kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuutetuille toimitettu talouspalveluiden selvitys 2.12.2021.

Hyväksyttiin

§ 195 Tapahtuma- ja elämysstrategia

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 1. päättää tapahtuma- ja matkailustrategian uudeksi nimeksi tapahtuma- ja matkailutiekartan
 2. hyväksyy liitteenä olevan tapahtuma- ja matkailutiekartan esitettyine tavoitteineen, toimenpiteineen ja mittareineen.
 3. edellyttää tapahtuma- ja matkailutiekartan kytkemistä tiiviisti Menestyvä Hämeenlinna strategiaprosessiin

Hyväksyttiin

§ 196 Menestyvä Hämeenlinna 2025 –strategiatyön käynnistäminen, toteuttaminen ja aikataulu

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan Menestyvä Hämeenlinna 2025 valtuuston ohjeet lautakunnille ja konsernihallinnolle strategiatyön perustaksi
 2. hyväksyä liitteessä olevan päivitetyn strategiaprosessin aikataulun
 3. että lautakunnat ja konsernihallinto laativat strategiset tavoitteet ja mittarit Menestyvä Hämeenlinna 2025 valtuuston ohjeita ja aikataulua noudattaen.

Hyväksyttiin.

§ 197 Kaupungin strategisten yhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2022

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit tiedoksi.

Hyväksyttiin.

§ 198 Muutokset hankinta- ja sopimusohjeeseen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä muutetun Hankinta- ja sopimusohjeen tiedoksi.

Hyväksyttiin

§ 199 Valtuustoaloite: Hauhon veteraanimajan vuokravapaus palautettava Antti Ahonen ym.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kaupunginhallituksen päätöksen kohdat 1-3 tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.