Kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 64 Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2021

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 65 Vuoden 2021 arviointikertomus

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 66 Tilintarkastajan raportti vuoden 2021 tarkastuksista

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 67 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Valittiin Veli-Pekka Pöystilä

§ 68 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Valittiin Kristina Ruuskanen

§ 69 Esteettömyysohjelman 2021-2025 toiminnan arviointi 2021

Hyväksyttiin yksimielisesti pienin tarkennuksin.

§ 70 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Hämeenlinnaan – Vesa Mäkinen, Mika Lartama ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Valtuustoaloite: Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laatiminen – Juhani Lehto ja Aapo Reima ym.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 73 Valtuustoaloite: Hämeenlinna siistiin kesäkuntoon -teemaviikko / Tuomas Koskinen ja Pasi Honkanen ym.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 74 Valtuustoaloite erityisliikuntakortin käyttöönotosta pitkäaikaissairaiden terveyden ylläpitoa ja kuntoutumista tukemaan – Sari Rautio ym.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Vuoden 2022 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2022 tilanteen mukaan

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Houkutteleva Hämeenlinna -strategia

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen pienin muutoksin.

§ 77 Hämeenlinna 2023 toimielin- ja toimialarakenne

Hyväksyttiin useiden äänestysten jälkeen.

§ 78 Talousarviomuutos 2022 kaupunkirakennelautakunta

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1. – 30.4.2022

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 80 2536 Asemakaava- ja asemakaavan muutos Paikkalan- ja Vanhanpappilantie, hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Asemakaavan muutos nro 2563 Lammin koulukeskus, hyväksymisvaihe

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 82 Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022-2026

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83 Maaomaisuuden hallinnan palvelumaksut 2022

Hyväksyttiin yksimielisesti.