Kaupunginvaltuuston päätökset 14.11.2022

§ 115 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 116 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 117 Käsittelyjärjestys

§ 118 Sidonnaisuusrekisteri 2022

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 119 Hyvinvointisuunnitelma 2022-2026

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä osaltaan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2026.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen ja päätti lisäksi tehdä seuraavat muutokset:

Hyvinvointisuunnitelma, s. 22, lisätään uusi lause kolmannen kappaleen viimeiseksi: Erityistä tukea tarvitseville liikkujille selvitetään erityisliikuntakorttijärjestelmää yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Tämän väestöryhmän kohdalla liikunnan hyvinvointia edistävä vaikutus on erityisen kustannustehokasta ja vaikuttaa laajasti toimintakykyyn.

Hyvinvointisuunnitelma, s. 25, toinen lause sivun ylälaidassa. Lisätään sana ja poistetaan –isi pääte lauseesta:  Myös toimintarajoitteisille ja liikuntaesteisille pitää tarjota mahdollisuuksia luontokokemuksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 120 Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1.-31.8.2022

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 121 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen eronpyyntö

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto myöntää eron Jonni Levaniemelle sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen sijalleen Pasi Honkaselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 122 Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen laatukäytävien modernisointi – Karoliina Frank ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että

1. joukkoliikenteen reitit keskustassa tarkastellaan keskustan liikenneselvityksen yhteydessä.
2. keskustan katujen päällysteen muutosta arvioidaan katusaneerauksien yhteydessä luonnonkivipäällysteen kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden.
3. valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 123 Valtuustoaloite: Patikkapolku Kutalanjoen lähistölle Kutalanpuistoon / Tuomas Koskinen, Pasi Honkanen, Vesa Mäkinen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että

1. esitettyä investointia ei oteta talousarvioon lähivuosina.
2. olemassa olevan polkureitin nykyisten rakenteiden ja venepaikkojen kunto tarkistetaan ja jos korjaustarpeita havaitaan, otetaan ne virkistysrakenteiden kunnostustyöohjelmaan mukaan.
3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 124 Valtuustoaloite: Kaupungin ravintolayritysten tukeminen parklettien avulla / Vihreä valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
1. toteutetaan parklet-terassit kokeiluna kesällä 2023
2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 125 Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto
1. merkitsee tiedoksi annetun vastauksen aloitteeseen ja
2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 126 Valtuustoaloite: Moottoripajan ja harjoittelualueen perustaminen Hämeenlinnaan / Aapo Reima ja Pirkko Juurus ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että

  1.  moottoripajan ja harjoittelualueen perustamisesta päätetään vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä
  2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 127 Valtuustoaloite: Lupa ajaa maksutta – joukkoliikennekokeilu Hämeenlinnaan / Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että

  1. joukkoliikenteen kampanjan toteutusta selvitetään keväällä 2023.
  2. kampanjan toteutuksesta päätetään erikseen kevään 2023 aikana.
  3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 128 Valtuustoaloite: Veneilijöiden palvelut ja satamat Hämeenlinnassa / Mirka Soinikoski, Outi Bottas, Päivi Lilja ja Päivi Sieppi ym.

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että

  1. veneilyn kehittämistä jatketaan suunnitellusti Sotkanrannan kehittämisellä sekä Laivarannan polttoaineen jakeupisteen edistämisellä.
  2. veneilyn kehittämisen linjauksia arvioidaan tarkemmin Viheralueohjelman yhteydessä.
  3. veneilyn kehittämisen mahdollinen lisärahoitustarve käsitellään talousarvion yhteydessä.
  4. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 129 Varavaltuutetun määrääminen

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 130 Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset siten, että uusi taksa tulee voimaan 1.1.2023 alkaen ja että se kumoaa aikaisemman taksan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 131 Ranta-asemakaava nro 9038, Kiviranta 109-591-11-5, Niemelänranta 109-591-11-99 ja Niemelä 109-591-11-108, Hyväksyminen

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan nro 9038.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 132 Asemakaavan muutos nro 2591, Könnölänmäentie 13, Iittala, Hyväksyminen

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen nro 2591, Könnölänmäentie 13, Iittala.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 133 Vuoden 2022 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2022 tilanteen mukaan

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee syyskuun 2022 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 134 Talousarviomuutos 2022, kaupunkirakennelautakunta

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2022 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintakulut lisääntyvät 1.200.000 eurolla. Muutosten jälkeen lautakunnan toimintakate on 693.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 135 Talousarviomuutokset vuodelle 2022, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintakuluihin lisätään 9.757.000 euroa ja toimintatuottoihin lisätään 6.332.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 136 Talousarviomuutos 2022, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuottoihin lisätään 2.240.000 euroa ja toimintakuluihin lisätään 3.270.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 137 Talousarviomuutos 2022, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1. konsernipalvelujen menomäärärahaa lisätään 400.000 eurolla ja tulomäärärahaa lisätään 400.000 eurolla,
2. verotuloihin lisätään 12,6 milj. euroa,
3. valtionosuuksia lisätään 1,1 milj. euroa
4. rahoitustuottoja lisätään 4,89 milj. euroa ja rahoituskuluja lisätään 7,19 milj. euroa, netto -2,3 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 138 Vuoden 2023 tuloveroprosentin vahvistaminen

Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi 8,36 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 139 Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

PäätösehdotusKaupunginvaltuusto ei muuta kiinteistöveroprosentteja, vaan vahvistaa ne vuodelle 2023 seuraavasti:

Yleinen kiinteistövero 1,35 %
Vakituinen asuminen 0,60 %
Vapaa-ajan asunnot 1,40 %
Voimalaitokset 1,50 %
Yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset ja maapohjat 0,00 %
Rakentamattomat rakennuspaikat 3,30 %.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 140 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Päätökset on luettavissa pöytäkirjalta.