Kaupunginvaltuuston päätökset 14.6.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

82. Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

83. Pöytäkirjan tarkastajat

84. Käsittelyjärjestys

85. Tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja toimintakertomus 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

86. Vuoden 2020 Arviointikertomus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

87. Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tarkastuksista
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

88. Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2021 tilanteen mukaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

89. Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1 – 30.4.2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

90. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.8.2021 alkaen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

91. Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen eroaminen ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

92. Valtuustoaloite Vauvan päivän vietosta – Timo Viitanen, Helena Lehkonen ja Veera Jussila ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

93. Valtuustoaloite: Kyläkouluun Hämeessä ilman rajoja
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

94. Valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupunkikonsernin henkilöstön työhyvinvoinnin seurannasta ja kehittämisestä – Lulu Ranne ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

95. Hämeenlinnan Parhaimmuuksien skenaario ja valtuuston perintö uudelle valtuustolle
Kaupunginvaltuusto päätti
1. hyväksyä liitteenä olevat parhaimmuuksien skenaariot perinnöksi uudelle valtuustolle.
2. että parhaimmuuksien skenaarioita hyödynnetään yhdessä menneen valtuustokauden tilinpäätösten, arvointikertomusten ja hyvinvointikertomusten kanssa uuden valtuuston syksyn 2021 strategiatyössä

96. Engelinrannan kaavamuutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.