Kaupunginvaltuuston päätökset 15.4.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

34. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

35. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

36. Pöytäkirjan tarkastus

37. Käsittelyjärjestys

38. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön lainoille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

39. Tontti- ja mittauspalveluiden kiinteistötoimitustaksan ja mittaustoimen taksan tarkistaminen ja taksoista perittävien maksujen tarkistaminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

40. Hämeenlinnan hulevesitulvariskien arviointi vuonna 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

41. Keskustan pysäköintiohjelman tarkistus, pysäköintijärjestelyiden vapaaksiosto ja velvoitepaikat
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

42. Lotta Svärd –patsaan lahjoittaminen Hämeenlinnan kaupungille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

43. Valtuustoaloite vanhan hautausmaan aitaamisesta – Hämeenlinnan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

44. Valtuustoaloite nuorten syrjäytymiseen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseen panostamiseksi Hämeenlinnassa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

45. Valtuustoaloite kaupungin henkilöstön saattamisesta kokonaisvaltaisen työterveyshuollon piiriin – Pekka Arvio ym.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

46. Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2018 lopussa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

47. Varavaltuutetun määrääminen Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p:lle ja Kansallinen Kokoomus r.p:lle
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

48. Henkilöstöraportti 2018
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

49. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n lainalle Asemanrannan palvelu- ja pysäköintilaitoksen rakentamista varten
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavaan ponnen: Asemanrannan pysäköintitalon hinnoittelusta ja rahoituksesta päätettäessä otetaan huomioon pendelöitsijöiden tarpeet