Kaupunginvaltuuston päätökset 2.10.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 85 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Lulu Ranne

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Lulu Ranteelle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä.
2. valita kaupunginhallitukseen Emmi Rantaselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Lartaman jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 86 Vastineet vuoden 2022 Arviointikertomuksen suosituksiin

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi saadut selvitykset toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

§ 87 Julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma

Kaupunginvaltuusto

A. merkitsi tiedoksi kuntien yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman.
B. päätti, että vuoden 2024 aikana tehtävässä hallintosääntömuutoksessa otetaan huomioon työllisyysjaoston perustaminen.

§ 88 Varavaltuutetun määrääminen, Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Kaupunginvaltuusto merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

Parviainen Olli-Poika

Tapaamispyynnöt: hallinnon suunnittelija tiia.suontaus@hameenlinna.fi