Kaupunginvaltuuston päätökset 21.3.2022

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 24 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) laitoshankkeiden rahoittamiseksi

Ehdotuksen mukaan.

§ 25 Tontti- ja mittauspalveluiden kiinteistötoimitustaksan ja mittaustoimen taksan tarkistaminen

Ehdotuksen mukaan.

§ 26 Talousarvioylitykset 2021

Ehdotuksen mukaan.

§ 27 Hämeenlinnan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Johanna Janhonen

§ 28 Kaupunginhallituksen jäsenen ja varajäsenen eroamiset

Jäsen: Emmi Rantanen, varalle: Lulu Ranne

§ 29 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Juhani Lehto

Ehd.muk.
Valtuuston toinen varapuheenjohtaja: Aapo Reima

§ 30 Varavaltuutetun määrääminen

Ehd.muk.

§ 31 Valtuustoaloite: Ravintolayrittäjien tukeminen muuttamalla Raatihuoneenkatu terassikaduksi Kirkkorinteen ja Arvi Kariston kadun välillä 1.7 – 1.9.2021 – Vihreä valtuustoryhmä ym.

Äänin 41-10 hylättiin valtuutettu Irmeli Lehtosen palautusesitys ja päätettiin jatkaa käsittelyä.

Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että asian jatkovalmistelussa otetaan huomioon asukkaiden ja yrittäjien toiveet.

§ 32 Valtuustoaloite: Aluepysäköintitunnuksen uudistaminen – pysäköintiä ruutukaava-alueella 24/7 – Karoliina Frank ym.

Ehd.muk.

§ 33 Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten keskittäminen päätösasioihin (Teppo Turja, Jarmo Vainio ym.)

Ehd.muk.

§ 34 Valtuustoaloite: Kaupunginhallituksen kokouksen jakaminen tietoverkossa (Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.)

Ehd.muk.

§ 35 Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2021 lopussa

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että keskeneräisistä valtuustoaloitteista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla.

§ 36 Menestyvä Hämeenlinna 2025 –strategiatyön käynnistäminen, toteuttaminen ja aikataulu

Äänin 43-8 hylättiin valtuutettu Teppo Turjan palautusesitys ja päätettiin jatkaa käsittelyä.

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

§ 37 Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ehd.muk.

§ 38 Eronpyyntö maakuntavaltuustosta, Juhani Lehto

Myönnettiin ero Juhani Lehdolle, tilalle varajäseneksi valittiin Pirkko Juurus.

Valtuustolle jätetyt aloitteet:

  • Veneilijöiden palvelut ja satamat Hämeenlinnassa, Mirka Soinikoski Outi Bottas Päivi Lilja Päivi Sieppi
  • Kaupungin ravintolayritysten tukeminen parklettien avulla, Veera Jussila, Outi Bottas, Päivi Lilja, Päivi Sieppi , Mirka Soinikoski
  • Valmius- ja turvallisuuspäällikön virka, Perussuomalaisten valtuustoryhmä
  • Lupa ajaa maksutta – joukkoliikennekokeilu Hämeenlinnaan, Kokoomuksen valtuustoryhmä
  • Moottoripajan ja harjoittelualueen perustaminen Hämeenlinnaan, Aapo Reima Pirkko Juurus
  • Patikkapolku Kutalanjoen lähistölle Kutalanpuistoon, Tuomas Koskinen , Pasi Honkanen, Vesa Mäkinen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä
  • Hämeenlinna siistiin kesäkuntoon –teemaviikko, Tuomas Koskinen ja Pasi Honkanen