Kaupunginvaltuuston päätökset 22.3.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

28. Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

29. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

30. Pöytäkirjan tarkastus

31. Käsittelyjärjestys

32. Esteettömyysohjelma 2021-2025
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

33. Evon yleissuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

34. Hämeenlinnan kaupungin digitalisaatio
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

35. Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

36. Maatalouslomituksen toimeksiantosopimuksen irtisanominen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

37. Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

38. Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2020 lopussa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

39. Vaalikelpoisuuden päättyminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja uuden jäsenen vaali / Piia Olkinuora
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäseneksi Heidi Leinosen ja hänelle varajäseneksi Tiia Nurmisen.

40. Keskusvaalilautakunnan muutokset
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi Kauko Viljakaisen varajäseneksi Tuomas Pajavuoren.

41. Talousarviopoikkeamat 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

42. Kaupungin myöntämien lainatakausten ja vaadittavien vastavakuuksien periaatteet uuden kuntalain tultua voimaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

43. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) Paroisten puhdistamon laajennus- ja tehostamisinvestointilainalle (erä 2)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

44. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n uudelleen rahoitettavalle lainalle
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.